Zdrowie diagnoza objawy zaburzenia

 1. Systematyzowanie, empatyzowanie w ASD – style przetwarzania informacji
 2. Afazaja – diagnoza i terapia
 3. Specyficzne zaburzenia rozwoju
 4. Porażenie mózgowe, zespół Downa i inne a integracja sensoryczna
 5. Radzenie sobie z zachowaniami autostymulacyjnymi
 6. Lęk jest odczuwalny w sposób fizyczny
 7. Zaburzenie eksplozywne przerywane
 8. Zachowania autoagresywne i napady padaczkowe
 9. Bóle zębów, próchnica w zaburzeniach rozwojowych i w ASD
 10. Czym jest lęk?
 11. Diagnoza widzenia funkcjonalnego – niepełnosprawność złożona
 12. Antydepresanty, leki psychotropowe, nasenne i inne
 13. Pozycja ciała – zmysł proprioceptywny – sensoryka
 14. Menstruacja a zachowania problemowe w spektrum autyzmu
 15. Mutyzm
 16. Dlaczego człowiek z ciężką niepełnosprawnością i autyzmem okalecza swoje ciało?
 17. Dystymia
 18. Napady padaczkowe w spektrum autyzmu