Zdrowie diagnoza objawy zaburzenia

 1. Dziecięce zaburzenie dezintegracyjne
 2. Systematyzowanie, empatyzowanie w ASD – style przetwarzania informacji
 3. Afazaja – diagnoza i terapia
 4. Specyficzne zaburzenia rozwoju
 5. Porażenie mózgowe, zespół Downa i inne a integracja sensoryczna
 6. Radzenie sobie z zachowaniami autostymulacyjnymi
 7. Lęk jest odczuwalny w sposób fizyczny
 8. Zaburzenie eksplozywne przerywane
 9. Zachowania autoagresywne i napady padaczkowe
 10. Bóle zębów, próchnica w zaburzeniach rozwojowych i w ASD
 11. Czym jest lęk?
 12. Diagnoza widzenia funkcjonalnego – niepełnosprawność złożona
 13. Antydepresanty, leki psychotropowe, nasenne i inne
 14. Pozycja ciała – zmysł proprioceptywny – sensoryka
 15. Menstruacja a zachowania problemowe w spektrum autyzmu
 16. Mutyzm
 17. Dlaczego człowiek z ciężką niepełnosprawnością i autyzmem okalecza swoje ciało?
 18. Dystymia
 19. Napady padaczkowe w spektrum autyzmu