1. Współpraca – plan działania
 2. Poznanie siebie i integracja grupy – scenariusz zajęć socjoterapeutycznych
 3. Współpraca i współdziałanie w oparciu o zabawy integracyjne
 4. Układanka obrazkowa – scenariusz zabawy grupowej
 5. Doskonalenie zawodowe – scenariusz zajęć
 6. Tworzenie kampanii reklamowej – scenariusz zajęć
 7. Jestem odpowiedzialny – scenariusz zajęć
 8. Umiejętności społeczne
 9. Zarządzanie czasem – lekcje umiejętności społecznych
 10. Ja i inni – szukanie podobieństw i różnic – zajęcia rewalidacyjne w grupie
 11. Ja w grupie – budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby – scenariusz zajęć
 12. Poznajmy się! – Scenariusz zajęć integracyjnych
 13. Pierwszy dzień w przedszkolu – scenariusz zajęć adaptacyjnych
 14. Mamo/tato, czy mogę? – Szacunek do przestrzeni osobistej, scenariusz zajęć społecznych
 15. Proszenie o pomoc – umiejętności społeczne
 16. Układanie w logiczny ciąg – świadomość społeczna, scenariusz zajęć
 17. Konwersacja – umiejętności społeczne
 18. Zjedz trochę…
 19. Wieża z puszek – umiejętności społeczne
 20. Pajęczyna – zabawa integracyjna
 21. Muzeum – scenariusz treningu umiejętności społecznych
 22. Jesteśmy dziećmi, mamy swoje prawa – scenariusz zajęć
 23. Nauka zapinania
 24. Jak bezpiecznie bawić się w czasie ferii – umiejętności społeczne
 25. Umiejętności społeczne – korygowanie własnego obrazu
 26. Scenariusz zajęć wspierających w dzieciach poczucie własnej wartości
 27. Klasyczne koncepcje dojrzałości szkolnej
 28. Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem
 29. Opis i analiza przystosowania społecznego dziecka z zespołem Downa
 30. Wyodrębnianie własnej osoby w grupie
 31. Scenariusz na Dzień Nauczyciela
 32. Zasady zachowania się uczniów w klasie – kontrakt
 33. Umiejętności społeczne w szkole
 34. Terapie społeczne