1. Współpraca i współdziałanie w oparciu o zabawy integracyjne
 2. Układanka obrazkowa – scenariusz zabawy grupowej
 3. Doskonalenie zawodowe – scenariusz zajęć
 4. Tworzenie kampanii reklamowej – scenariusz zajęć
 5. Jestem odpowiedzialny – scenariusz zajęć
 6. Umiejętności społeczne
 7. Zarządzanie czasem – lekcje umiejętności społecznych
 8. Ja i inni – szukanie podobieństw i różnic – zajęcia rewalidacyjne w grupie
 9. Ja w grupie – budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby – scenariusz zajęć
 10. Poznajmy się! – Scenariusz zajęć integracyjnych
 11. Pierwszy dzień w przedszkolu – scenariusz zajęć adaptacyjnych
 12. Mamo/tato, czy mogę? – Szacunek do przestrzeni osobistej, scenariusz zajęć społecznych
 13. Proszenie o pomoc – umiejętności społeczne
 14. Układanie w logiczny ciąg – świadomość społeczna, scenariusz zajęć
 15. Konwersacja – umiejętności społeczne
 16. Zjedz trochę…
 17. Wieża z puszek – umiejętności społeczne
 18. Pajęczyna – zabawa integracyjna
 19. Muzeum – scenariusz treningu umiejętności społecznych
 20. Jesteśmy dziećmi, mamy swoje prawa – scenariusz zajęć
 21. Nauka zapinania
 22. Jak bezpiecznie bawić się w czasie ferii – umiejętności społeczne
 23. Umiejętności społeczne – korygowanie własnego obrazu
 24. Scenariusz zajęć wspierających w dzieciach poczucie własnej wartości
 25. Klasyczne koncepcje dojrzałości szkolnej
 26. Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem
 27. Opis i analiza przystosowania społecznego dziecka z zespołem Downa
 28. Wyodrębnianie własnej osoby w grupie
 29. Scenariusz na Dzień Nauczyciela
 30. Zasady zachowania się uczniów w klasie – kontrakt
 31. Umiejętności społeczne w szkole
 32. Terapie społeczne