1. Współpraca – plan działania
 2. Odpowiedzialność w grupie – scenariusz zajęć dla uczniów kl. VII i VIII
 3. Poznanie siebie i integracja grupy – scenariusz zajęć socjoterapeutycznych
 4. Integracja klasy – Poznaję – ćwiczenia i scenariusze zajęć
 5. Współpraca i współdziałanie w oparciu o zabawy integracyjne
 6. Układanka obrazkowa – scenariusz zabawy grupowej
 7. Doskonalenie zawodowe – scenariusz zajęć
 8. Tworzenie kampanii reklamowej – scenariusz zajęć
 9. Jestem odpowiedzialny – scenariusz zajęć
 10. Umiejętności społeczne
 11. Zarządzanie czasem – lekcje umiejętności społecznych
 12. Ja i inni – szukanie podobieństw i różnic – zajęcia rewalidacyjne w grupie
 13. Ja w grupie – budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby – scenariusz zajęć
 14. Poznajmy się! – Scenariusz zajęć integracyjnych
 15. Pierwszy dzień w przedszkolu – scenariusz zajęć adaptacyjnych
 16. Mamo/tato, czy mogę? – Szacunek do przestrzeni osobistej, scenariusz zajęć społecznych
 17. Proszenie o pomoc – umiejętności społeczne
 18. Układanie w logiczny ciąg – świadomość społeczna, scenariusz zajęć
 19. Konwersacja – umiejętności społeczne
 20. Zjedz trochę…
 21. Wieża z puszek – umiejętności społeczne
 22. Pajęczyna – zabawa integracyjna
 23. Muzeum – scenariusz treningu umiejętności społecznych
 24. Jesteśmy dziećmi, mamy swoje prawa – scenariusz zajęć
 25. Nauka zapinania
 26. Jak bezpiecznie bawić się w czasie ferii – umiejętności społeczne
 27. Umiejętności społeczne – korygowanie własnego obrazu
 28. Scenariusz zajęć wspierających w dzieciach poczucie własnej wartości
 29. Klasyczne koncepcje dojrzałości szkolnej
 30. Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem
 31. Opis i analiza przystosowania społecznego dziecka z zespołem Downa
 32. Wyodrębnianie własnej osoby w grupie
 33. Scenariusz na Dzień Nauczyciela
 34. Zasady zachowania się uczniów w klasie – kontrakt
 35. Umiejętności społeczne w szkole
 36. Terapie społeczne