1. Poznanie siebie i integracja grupy – scenariusz zajęć socjoterapeutycznych
 2. Współpraca i współdziałanie w oparciu o zabawy integracyjne
 3. Układanka obrazkowa – scenariusz zabawy grupowej
 4. Doskonalenie zawodowe – scenariusz zajęć
 5. Tworzenie kampanii reklamowej – scenariusz zajęć
 6. Jestem odpowiedzialny – scenariusz zajęć
 7. Umiejętności społeczne
 8. Zarządzanie czasem – lekcje umiejętności społecznych
 9. Ja i inni – szukanie podobieństw i różnic – zajęcia rewalidacyjne w grupie
 10. Ja w grupie – budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby – scenariusz zajęć
 11. Poznajmy się! – Scenariusz zajęć integracyjnych
 12. Pierwszy dzień w przedszkolu – scenariusz zajęć adaptacyjnych
 13. Mamo/tato, czy mogę? – Szacunek do przestrzeni osobistej, scenariusz zajęć społecznych
 14. Proszenie o pomoc – umiejętności społeczne
 15. Układanie w logiczny ciąg – świadomość społeczna, scenariusz zajęć
 16. Konwersacja – umiejętności społeczne
 17. Zjedz trochę…
 18. Wieża z puszek – umiejętności społeczne
 19. Pajęczyna – zabawa integracyjna
 20. Muzeum – scenariusz treningu umiejętności społecznych
 21. Jesteśmy dziećmi, mamy swoje prawa – scenariusz zajęć
 22. Nauka zapinania
 23. Jak bezpiecznie bawić się w czasie ferii – umiejętności społeczne
 24. Umiejętności społeczne – korygowanie własnego obrazu
 25. Scenariusz zajęć wspierających w dzieciach poczucie własnej wartości
 26. Klasyczne koncepcje dojrzałości szkolnej
 27. Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem
 28. Opis i analiza przystosowania społecznego dziecka z zespołem Downa
 29. Wyodrębnianie własnej osoby w grupie
 30. Scenariusz na Dzień Nauczyciela
 31. Zasady zachowania się uczniów w klasie – kontrakt
 32. Umiejętności społeczne w szkole
 33. Terapie społeczne