Dzień Marzyciela – scenariusz zajęć

I. Temat zajęć: Dzień Marzyciela.II. Cele ogólne:- rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania własnych marzeń,- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,- kształtowanie postawy twórczej oraz ekspresji plastycznej.III. Cele operacyjne:Dziecko:- wie, co to jest marzenie,- tworzy dłuższe wypowiedzi,- potrafi poruszać się w rytm melodii,- rozwija motorykę małą (koloruje, wycina).IV. Metody:- metody oparte na działaniu (metody czynne),- … Czytaj dalej Dzień Marzyciela – scenariusz zajęć

Wypowiedzi ustne – uczeń z niepełnosprawnością intelektualną

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne przedmioty JĘZYK POLSKI Mówienie Zakres trudności: Wypowiedzi ustne Symptomy zaburzeń Trudności w: uczeniu się i korzystaniu wiedzy przekazywanej metodą werbalną, typu: pogadanka, rozmowa, wykład, dyskusja;zapamiętywaniu, rozumieniu, przyswajaniu złożonych … Czytaj dalej Wypowiedzi ustne – uczeń z niepełnosprawnością intelektualną