Autyzm – wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwagi na autyzm Wymagania edukacyjne dla: ..................ucznia klasy Iasformułowane zgodne z zaleceniami zawartymiw orzeczeniu potrzebie kształcenia specjalnegonr ...........z uwagi na autyzm Diagnoza poradni psychologiczno – pedagogicznej:• objęty leczeniem specjalistycznym Poradni dla Dzieci z Autyzmem i innymi Zaburzeniami Rozwoju w Krakowie z powodu stanu zdrowia – całościowe … Czytaj dalej Autyzm – wymagania edukacyjne