Procesy poznawcze, uwaga, pamięć, myślenie – dostosowanie wymagań edukacyjnych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych w szkole Procesy poznawcze Zakres trudnościSymptomy zaburzeńSposoby dostosowania wymagań edukacyjnychUwagaTrudności:- z koncentracją na szczegółach;- z organizacją pracy i wszelkich zajęć;- ze skupieniem się na zadaniu przez dłuższy czas;- z podejmowaniem zadań wymagających dłuższego wysiłku intelektualnego;- z rozumieniem komunikatów.Gubienie … Czytaj dalej Procesy poznawcze, uwaga, pamięć, myślenie – dostosowanie wymagań edukacyjnych

Autyzm – wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwagi na autyzm Wymagania edukacyjne dla: ..................ucznia klasy Iasformułowane zgodne z zaleceniami zawartymiw orzeczeniu potrzebie kształcenia specjalnegonr ...........z uwagi na autyzm Diagnoza poradni psychologiczno – pedagogicznej:• objęty leczeniem specjalistycznym Poradni dla Dzieci z Autyzmem i innymi Zaburzeniami Rozwoju w Krakowie z powodu stanu zdrowia – całościowe … Czytaj dalej Autyzm – wymagania edukacyjne