Historia i WOS – dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia z NI w stopniu umiarkowanym

Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym – II etap nauczania Historia i wiedza o społeczeństwie Sporządzanie wykresów, diagramów, taśm czasu, notatek w formie zestawień, tabel.Uwzględnianie trudności z zapamiętywaniem pojęć, nazwisk, dat, wydarzeń historycznych.Wspomaganie, dawanie więcej czasu na przypomnienie nazw, terminów, dyskretne … Czytaj dalej Historia i WOS – dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia z NI w stopniu umiarkowanym