Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Ucznia – niepełnosprawność ruchową

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko: XXXKlasa: IIRozpoznanie: niepełnosprawność ruchowa (zanik mięśni)Data sporządzenia: Pobierz cały dokument W opracowaniu wykorzystano wzór arkusza opracowanego przez WODN w Sieradzu. Został on zmodyfikowany i dostosowany do własnych potrzeb. Autor: Aneta Maniak, pedagogika-specjalna.pl

IPET dla ucznia z NI w stopniu głębokim

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla ucznia upośledzonego w stopniu głębokim Podstawą do opracowania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego jest gruntowna znajomość dziecka wynikającaz przeprowadzonej przez nauczyciela diagnozy funkcjonalnej. Diagnoza umiejętności funkcjonalnychUczeń: Chłopiec z czterokończynowym porażeniem mózgowym spastycznym. I. Umiejętności związane z poruszaniem się1. Uczeń jest osobą niechodzącą. Potrafi siedziećsamodzielnie w wózku z podparciem.2. Chwyta … Czytaj dalej IPET dla ucznia z NI w stopniu głębokim

Opis i analiza przystosowania społecznego dziecka z zespołem Downa

Opis i analiza przystosowania społecznego dziecka z zespołem Downa Opis i analiza przypadku przystosowania społecznego dziecka z zespołem Downa - Monika K. Każde dziecko rozwija się w swoim rytmie, ma swoje uzdolnienia i trudności. Wszystkie stosowane przez nas oddziaływania powinny być dobrane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Dzieci z zespołem Downa żywo reagują … Czytaj dalej Opis i analiza przystosowania społecznego dziecka z zespołem Downa

Opinia wychowawcy o uczniu

Opinia wychowawcy o uczniu OPINIA WYCHOWAWCYo uczennicy klasy IPublicznej Szkoły Podstawowejw ......................xxxxxxxxxxxx Dziewczynka zgodnie z zaleceniem PPP w......., a także na prośbę matki ponownie kierowana na badania w celu zbadania normy intelektualnej.Pierwsza opinia PPP w ......................................wydana została .......... 2012 r.xxxxxxx od początku roku szkolnego 2012/2013 została objęta dostępnymi formami pomocy w postaci: indywidualnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych … Czytaj dalej Opinia wychowawcy o uczniu

IPET dla dziecka niedosłyszącego

Indywidualny ProgramEdukacyjno- Terapeutyczny I. INFORMACJE O UCZENNICY 1.Imię i nazwisko uczennicy:2. Data urodzenia:3. Nazwa Szkoły:4. Grupa:5. Orzeczenie Nr6. Kategoria niepełnosprawności uczennicy: niedosłuch obustronny. II. OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZENNICY – ANALIZA MOŻLIWOŚCI I POTZREB DZIECKA1. Możliwości / mocne strony uczennicy– Funkcjonowanie intelektualne na poziomie wyższym niż przeciętny.– Prawidłowo rozwinięte rozumowanie poprzez analogie,– Dziewczynka dostrzega podobieństwa i … Czytaj dalej IPET dla dziecka niedosłyszącego

Arkusz do oceny efektów udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej

ARKUSZ DO OCENY EFEKTÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWI Imię i nazwisko ucznia: ………………….. – podsumowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w ciągu rokuKlasa: IV Przewidywane oczekiwania udzielanej uczniowi pomocyOcena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi– poziom wiedzy i umiejętności ucznia Wskazania do dalszej pracy z uczniem – utrwalanie, wyjaśnianie zasad pisowni,– usprawnianie … Czytaj dalej Arkusz do oceny efektów udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Analiza przypadku edukacyjnego dziecka z afazją

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU TERAPEUTYCZNEGO-DZIECKO Z AFAZJĄ RUCHOWĄ SPIS TREŚCI 1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU.2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA.3. ZNACZENIE PROBLEMU.4. PROGNOZA.5. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ.6. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ.7. EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ. 1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU W niniejszym studium prezentowana jest dziewczynka o imieniu Marysia. Marysia jest dzieckiem 8- letnim. Marysia posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową … Czytaj dalej Analiza przypadku edukacyjnego dziecka z afazją