Diagnoza widzenia funkcjonalnego – niepełnosprawność złożona

Diagnoza widzenia funkcjonalnego – studium przypadku dziecka ze złożoną niepełnosprawnością Autor: Izabela Havrlent Publikacja jest pracą badawczą absolwentki studiów podyplomowych z tyflopedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej SPIS TREŚCI Wstęp3Rozdział I- Mózgowe porażenie dziecięce i retinopatia wcześniacza jako konsekwencje przedwczesnego porodu3 1. 1.Wcześniactwo3 1.1.1.Przyczyny porodu przedwczesnego5 1.1.2. Konsekwencje porodu przedwczesnego6 1.2. Mózgowe porażenie dziecięce9 1.2.1  Podział mózgowego porażenia dziecięcego11 1.3.Niepełnosprawność … Czytaj dalej Diagnoza widzenia funkcjonalnego – niepełnosprawność złożona