WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia

Zakres i sposób dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych w ramach prowadzonych zajęć WYCHOWANIE FIZYCZNE Wykorzystanie ćwiczeń doskonalących somatognozę (orientację w schemacie własnego ciała). „Przeznaczenie większej ilości czasu na opanowanie danej sprawności ruchowej.Wielokrotne wyjaśnianie reguł sportowych.Zapewnienie większej liczby ćwiczeń potrzebnych do opanowania danej umiejętności.Dostosowanie rodzaju ćwiczeń do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.Pozwalanie uczniowi na … Czytaj dalej WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia

Program Nauczania Wychowania Fizycznego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym SPDP

mgr Adam Nowak Program nauczaniawychowania fizycznegoSzkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć będę wytrwały w swym wysiłku” Spis treściWstęp ........................................2Struktura dokumentu ........................................ 3Uwarunkowania realizacji programu ........................................ 3Cele kształcenia i wychowania........................................4Treści nauczania ........................................6Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania ......................................16Kryteria oceny ........................................18 … Czytaj dalej Program Nauczania Wychowania Fizycznego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym SPDP