Arkusz WOPFU – IPET

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxxNumer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx. Informacje zebrane od rodzica/opiekunaxxxxxxx jest chłopcem energicznym i pogodnym, bardzo dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej. Potrzebuje motywacji i zachęty do działania – osiąga wtedy bardzo wysokie wyniki..DiagnozaDziecko z wadą rozwojową – xxxxxxxx.Zalecenia– Kształcenie specjalne według podstawy programowej kształcenia ogólnego, … Czytaj dalej Arkusz WOPFU – IPET