Głoski szumiące, scenariusz zajęć logopedycznych

Barwy świata - scenariusz zajęć logopedycznych SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH TEMAT ZAJĘCIA: „Barwy świata” – ćwiczenia logopedyczne utrwalające prawidłową wymowę głosek szeregu szumiącego w wyrazach. DATA ZAJĘCIA: NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: mgr Katarzyna Kacprzak DZIECI OBECNE NA ZAJĘCIU: CELE GŁÓWNE:utrwalanie głosek: „sz,rz,cz,dż”usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych: języka, warg, policzków, podniebieniausprawnianie aparatu oddechowego i fonacyjnego CELE SZCZEGÓŁOWE:dz. utrwala układ artykulatorów … Czytaj dalej Głoski szumiące, scenariusz zajęć logopedycznych

Utrwalamy poprawną wymowę głoski ,,sz” – scenariusz zajęć logopedycznych

Utrwalamy poprawną wymowę głoski ,,sz'' - scenariusz zajęć logopedycznych ,,Utrwalamy poprawną wymowę głoski ,,sz” –scenariusz zajęć logopedycznych Nauczyciel logopeda: mgr Monika Łuczak-Ciesielska Czas trwania zajęć: 30 min. Zajęcia indywidualne z dzieckiem Obszar z podstawy programowej: Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dziecka. Cel ogólny:- utrwalanie prawidłowej wymowy głoski ,,sz’’,Cele szczegółowe:- usprawnia narządy mowy, wypracowuje … Czytaj dalej Utrwalamy poprawną wymowę głoski ,,sz” – scenariusz zajęć logopedycznych