Program rewalidacji ucznia z niedosłuchem

Program rewalidacji ucznia ze stwierdzonym niedosłuchem Program rewalidacji ucznia klasy I b gimnazjum Program rewalidacji został opracowany na podstawie  Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, Orzeczenia nr …… o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez PPP w …… ► Zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie rewalidacji indywidualnej: – stymulowanie funkcji słuchowo – językowych, – rozwijanie pamięci werbalnej, – … Czytaj dalej Program rewalidacji ucznia z niedosłuchem

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla szkoły średniej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCHDLA KLASY III GIMNAZJUM. Uczestnicy: grupa 2 – 5 uczniówCzas trwania: 45 min Cele ogólne:- stymulowanie sfery werbalnej- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego- usprawnianie umiejętności głośnego i cichego czytania- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podany temat- kształtowanie pozytywnych postaw Cele operacyjne:- uczeń potrafi wyrazić swoje uczucia- uczeń poprawnie i ze zrozumieniem czyta tekst- odpowiada właściwie … Czytaj dalej Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla szkoły średniej