Ćwiczenia percepcji słuchowej – program kompensacyjny

Szczegółowy program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej Percepcja słuchowa Cele operacyjne i treści szczegółowe Ćwiczenia fonacyjne Mówienie krótkich tekstów bardzo głośno, głośno, półszeptem, coraz ciszej aż do szeptu.Zabawy rozwijające wrażliwość słuchową, ortofoniczne, logopedyczne, oddechowe. Ćwiczenia słuchu fonematycznego Nazywanie prezentowanych obrazków. Rozpoznawanie przedmiotów i czynności przedstawionych na ilustracjach.Wyróżnianie wyrazów w zdaniu, określanie liczby wyrazów w … Czytaj dalej Ćwiczenia percepcji słuchowej – program kompensacyjny

Mowa: Czego tu brakuje? – zabawy sensorycznie

Zmysł słuchu i równowagi są ze sobą ściśle związane oba ośrodki są połączone zarówno pod względem anatomicznym, jak i fizjologicznym, ponieważ oba znajdują się w uchu wewnętrznym i nawet mają wspólnych kilka włókien nerwowych. Gdy słyszymy dźwięki, zostają pobudzone receptory grawitacyjne w uchu, a zmysł równowagi na nie odpowiada. To dlatego ruch i dźwięk są … Czytaj dalej Mowa: Czego tu brakuje? – zabawy sensorycznie

Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – rewalidacja

Percepcja słuchowa Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową Analiza: słyszanych sylab;głoskowa wyrazów (skojarzenie głoski ze znakiem graficznym);wyrazów dwu- i trzysylabowych w mowie głośnej i cichej. Ćwiczenia na materiale słownym i pozawerbalnym.Dzielenie zdań na wyrazy, podawanie liczby wyrazów w zdaniu.Określanie głosek w nagłosie i w środku wyrazów.Czytanie sylab ukazywanych w krótkich ekspozycjach.Czytanie wierszyka i podkreślanie rymów.Dobieranie rymujących się … Czytaj dalej Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – rewalidacja

Taniec z papierowymi talerzami w takt Mozarta – zabawa sensoryczna

Prosta i czysta muzyka Mozarta silnie oddziałuje na ciało, umysł i ducha. "Mozart, cudowne dziecko, przemawia do cudownego dziecka w każdym z nas", mówi Don Campbell, nauczyciel muzyki i twórca materiałów z serii Efekt Mozarta. Podczas swoich prezentacji pokazuje prawdziwość tych słów, kiedy prowadzi wyjątkowo popularny Taniec z papierowymi talerzami. Zakres wieku rozwojowego: 3,5+ (dorośli … Czytaj dalej Taniec z papierowymi talerzami w takt Mozarta – zabawa sensoryczna

Program rewalidacji ucznia z niedosłuchem

Program rewalidacji ucznia ze stwierdzonym niedosłuchem Program rewalidacji ucznia klasy I b gimnazjum Program rewalidacji został opracowany na podstawie  Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, Orzeczenia nr …… o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez PPP w …… ► Zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie rewalidacji indywidualnej: – stymulowanie funkcji słuchowo – językowych, – rozwijanie pamięci werbalnej, – … Czytaj dalej Program rewalidacji ucznia z niedosłuchem

Uczeń z niedosłuchem – program rewalidacji indywidualnej

Szkoła magii - autorski program rewalidacji indywidualnej Uczeń: .................................Diagnoza: niedosłuch centralny, ADHD, zespół hiperkinetyczny, dyslalia wieloraka Program rewalidacji indywidualnej został opracowany po przeprowadzeniu szczegółowej analizy funkcjonowania ucznia w zakresie poszczególnych sfer, na podstawie: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego................................, zgodnie z umieszczonymi w orzeczeniu zaleceniami; konsultacji z rodziną ucznia, wychowawcą klasy, nauczycielami oraz specjalistami pracującymi w … Czytaj dalej Uczeń z niedosłuchem – program rewalidacji indywidualnej

Dziecko niesłyszące w klasie integracyjnej

REFERAT Temat: DZIECKO NIESŁYSZĄCE W KLASIE INTEGRACYJNEJ. Droga do stworzenia świata, w którym nie istnieje słowo – integracja (bo ludzie nie muszą się integrować, jest jeden świat mieszczący wszystkich, bez względu na swoją niepełnosprawność), jest jeszcze, niestety, odległa.Niepełnosprawność przywołuje na myśl wózek inwalidzki, kule, protezy. Słowem, pewne ograniczenia w poruszaniu. Istnieje jednak jeszcze inna, boleśniejsza, … Czytaj dalej Dziecko niesłyszące w klasie integracyjnej

Uszy do… scenariusz zajęć profilaktycznych dla dzieci 5/6 letnich

Uszy do... - scenariusz zajęć profilaktycznych dla dzieci 5/6-letnich Scenariusz zajęć dla dzieci prowadzonych w Przedszkolu MiejskimNr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach.Temat zajęć: „ Uszy do ......”Termin:Grupa: Wiek dzieci: dzieci 5/ 6-letnieMiejsce: sala gimnastycznaOsoby prowadzące: Cel ogólny: Znaczenie percepcji słuchowej w funkcjonowaniu dzieciPrzewidywane efekty:Dzieci:1. prawidłowo definiują pojęcia: słuch, słuch muzyczny, narząd słuchu1.lokalizują i nazywają … Czytaj dalej Uszy do… scenariusz zajęć profilaktycznych dla dzieci 5/6 letnich

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Wytęż słuch

,,WYTĘŻ SŁUCH’’ – SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH CELE:- poznawczy- poznawanie, odtwarzanie dźwięków z otoczenia dzieci, rozpoznawanie różnych zwierząt- bohaterów wierszyków J. Brzechwy, poznawanie pokarmów, którymi żywią się zwierzęta;- kształcący- kształtowanie pożądanych postaw- współpracy i odpowiedzialności w działaniu indywidualnym i grupowym;- wychowawczy- zaspokajanie potrzeby sukcesu, bezpieczeństwa i uznania;- rewalidacyjny- doskonalenie percepcji słuchowej, usprawnianie integracji słuchowo- ruchowej, usprawnianie … Czytaj dalej Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Wytęż słuch

Rewalidacja dziecka z wadą słuchu

Rewalidacja dziecka z niedosłuchem Zadaniem rewalidacji jest przygotowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce do jak najbardziej samodzielnego życia społecznego, szukanie tego co w nim najlepsze, stawianie na jego mocne strony.Jeśli chcemy przystąpić w pełni świadomie i odpowiedzialnie do pracy rewalidacyjnejmusimy rozpocząć od dokonania diagnozy psychologiczno-pedagogicznej: -określenie stopnia głębokości deficytów rozwojowych oraz trudności dziecka,-wyróżnieniu funkcji … Czytaj dalej Rewalidacja dziecka z wadą słuchu