Rewalidacja uczniów słabowidzących – scenariusz zajęć

Przeznaczenie: szkoła podstawowa (uczniowie niepełnosprawni – słabowidzący), edukacja wczesnoszkolna. Temat zajęć: Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Cele główne: wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych uczniów,korygowanie zaburzonych funkcji tj. percepcji wzrokowej.  Cele szczegółowe – uczeń: umie prawidłowo rozwiązać gry i zabawy dydaktyczne  zaproponowane przez nauczyciela,potrafi ułożyć sekwencje przy pomocy klocków dotykowych,umie połączyć obrazek z jego … Czytaj dalej Rewalidacja uczniów słabowidzących – scenariusz zajęć