Przykładowy opis postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka na podstawie obserwacji rocznych

Opis postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka na dzień (data), opracowany na podstawie obserwacji rocznych przeprowadzonych (miejsce - nazwa placówki) Imię i nazwisko dziecka - wiek - 5 lat. Rodzaj dysfunkcji (niepełnosprawności) - dziecięce porażenie mózgowe z niedowładem spastycznym, sprawność intelektualna na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. Rok w placówce - pierwszy rok w przedszkolu. Praca … Czytaj dalej Przykładowy opis postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka na podstawie obserwacji rocznych

Skacz na kolory – sensoryczne zabawy wczesnej interwencji

Rozróżnianie kolorów i nauka ich nazw to ważne elementy świadomości wzrokowej i poznawczej dziecka. Ta gra pomaga zwiększyć ją w przyjemny sposób, poprzez ćwiczenia ruchowe. Cele Koordynacja oko - nogaStymulacja przedsionkowaIdentyfikacja kolorówCzekanie na swoją kolejWyobraźnia przestrzenna Potrzebne przedmioty Arkusze kolorowego papieru w dwóch kolorach. Przygotowanie Do podłogi przyklej w jednej linii taśmą arkusze papieru. Kolory … Czytaj dalej Skacz na kolory – sensoryczne zabawy wczesnej interwencji

Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej za I półrocze

Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA „Bolka i Lolka” Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków). Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.Frekwencja za I półrocze wynosi ......Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna. … Czytaj dalej Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej za I półrocze

Program rewalidacji dla ucznia z NI i autyzmem

Program rewalidacji Program zajęć rewalidacyjnychdla ucznia klasy........(rok szkolny 2015/2016) 1. Cel nadrzędny programu: Celem zajęć rewalidacyjnych jest wszechstronny rozwój ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem), w szczególności wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm i reguł społecznych, umiejętności wnioskowania w sytuacjach społecznych oraz praktycznego wykorzystywania tych umiejętności w … Czytaj dalej Program rewalidacji dla ucznia z NI i autyzmem

Rozwój i funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną – ujęcie porównawcze

Rozwój i funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną - ujęcie porównawcze czterech stopni upośledzenia umysłowego Rozwój i funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną – ujęcie porównawcze czterech stopni upośledzenia umysłowego. WSTĘP Zaburzenia rozwoju to wszelkie niekorzystne odchylenia zarówno w budowie organizmu, jak i w sposobie jego funkcjonowania, niezależnie od stopnia, zakresu oraz przyczyn, które je wywołały. … Czytaj dalej Rozwój i funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną – ujęcie porównawcze

Program edukacyjny „Tu jest mój dom, tu jest moje serce, jestem stela”

PROGRAM EDUKACYJNY „TU JEST MÓJ DOM, TU JEST MOJE SERCE, JESTEM STELA” WSTĘP Nadrzędnym celem wszelkich działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia, przygotowanie go do całościowego postrzegania otaczającego świata. W obecnej rzeczywistości okazuje się, że niezwykle istotna staje się potrzeba kształtowania w młodych ludziach poczucia własnej tożsamości regionalnej i państwowej. Można to uczynić jedynie … Czytaj dalej Program edukacyjny „Tu jest mój dom, tu jest moje serce, jestem stela”