Czym jest lęk?

Pierwotnie stworzona przez Wolpe'a (1958) koncepcja lęku składała się z trzech komponentów: subiektywny stan psychiczny, o którym można wnioskować na podstawie werbalnych raportów doświadczalnych poziomów lęku;behawioralne unikanie wywołujących lęk bodźców lub sytuacji i pobudzanie autonomicznego układu nerwowego. Choć nadal lęk uważa się za konstrukt obejmujący komponenty poznawcze, behawioralne i fizjologiczne (Barlow, 2002), to jednak poszerzony … Czytaj dalej Czym jest lęk?