Odpowiedzialność w grupie – scenariusz zajęć dla uczniów kl. VII i VIII

W grupie jestem odpowiedzialny za innych Lidia Banaszak ETAP EDUKACYJNY podstawowa (klasy VII – VIII), ponadpodstawowa PRZEDMIOT godzina wychowawcza CZAS 90 minut Cele: Uczeń po lekcji: potrafi zdefiniować pojęcie „grupa społeczna”potrafi wskazać grupy, w których funkcjonuje na co dzieńwie, jakie czynniki decydują o istnieniu grupypotrafi współpracować w grupiema poczucie odpowiedzialności za inne osoby w grupie, za relacje w grupie, samopoczucie … Czytaj dalej Odpowiedzialność w grupie – scenariusz zajęć dla uczniów kl. VII i VIII