Wskazówki wzmacniające pozycję rodziców przed spotkaniem w sprawie Indywidualnego Programu Nauczania

Aby spotkanie w sprawie Indywidualnego Programu Nauczania było udane, należy pójść na nie przygotowanym. Terapeuci mogą przejrzeć poniższe wskazówki z rodzicami, aby się upewnić, że spotkanie będzie miało należyty przebieg. Co należy zrobić? Przeczytaj aktualny Indywidualny Program Nauczania dziecka i rozważ, co odnosi skutek, a co nie. Sporządź listę problemów, które chciałbyś poruszyć, i pytania, … Czytaj dalej Wskazówki wzmacniające pozycję rodziców przed spotkaniem w sprawie Indywidualnego Programu Nauczania

Proszenie o pomoc – umiejętności społeczne

Proszenie o pomoc jest ważną strategią radzenia sobie, stosowaną przez dzieci, które szukają informacji (porady) lub wsparcia emocjonalnego (uspokojenia). Kiedy dzieci proszą o pomoc, rozwiązują trapiący ich w danym momencie problem, uczą się strategii radzenia sobie z problemami w przyszłość oraz redukują swój lęk, złość lub strach. Poszukując pomocy, dzieci rozwijają także poczucie własnej kompetencji, … Czytaj dalej Proszenie o pomoc – umiejętności społeczne

Wyposażenie apteczki – konspekt – niepełnosprawność intelektualna

Poznajemy wyposażenie apteczki pierwszej pomocy – konspekt zajęć dla uczniów szkoły specjalnej Konspekt zajęć edukacyjnych przeznaczony dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym klasy IV szkoły podstawowej specjalnej Blok tematyczny: Dbamy o własne zdrowie oraz czystość Temat zajęć: Poznajemy wyposażenie apteczki pierwszej pomocy Formy pracy: zindywidualizowana, zbiorowa Metody pracy: słowne: objaśnianie, pochwała, rozmowa kierowanaoglądowe: pokaz, … Czytaj dalej Wyposażenie apteczki – konspekt – niepełnosprawność intelektualna

Dzienniczek – planowanie, uczeń z autyzmem

Istnieje kilka strategii, które można wykorzystać, aby pomóc autystycznemu dziecku pokonać trudności z organizacją i planowaniem, zwane także zaburzeniami funkcji wykonawczych. Tygodniowy dzienniczek zadań domowych Tygodniowy dzienniczek zadań domowych, „przekazywany ze szkoły do domu i z powrotem, dzięki czemu wszystkie strony są informowane o pracy do wykonania i jej postępach. Dziecko często za pomocą nauczyciela, wpisuje … Czytaj dalej Dzienniczek – planowanie, uczeń z autyzmem

Rewalidacja jako forma specjalistycznej pomocy dziecku

Rewalidacja jako forma specjalistycznej pomocy dzieckuGłówne założenia pracy rewalidacyjnej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiPojęcie rewalidacja używane było przez twórczynię polskiej pedagogiki specjalnej. Według M. Grzegorzewskiej rewalidacja to proces przywracania jednostce upośledzonej możliwości i uzdolnień do pracy społeczno – użytecznej. Realizowanie zadań pracy rewalidacyjnej opiera się głównie na szczegółowym poznaniu jednostki, zastosowaniu odpowiednich warunków i … Czytaj dalej Rewalidacja jako forma specjalistycznej pomocy dziecku