Organizacja terapii logopedycznej w szkole ogólnodostępnej

Organizacja terapii logopedycznej w szkole ogólnodostępnej W związku z szeregiem obwarowań prawnych dotyczących wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w placówkach ogólnodostępnych organizowane są zajęcia specjalistyczne, organizowane w ramach bezpłatnej nauki gwarantowanej w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. Sposób organizacji procesu terapeutycznego w szkole ogólnodostępnej precyzuje … Czytaj dalej Organizacja terapii logopedycznej w szkole ogólnodostępnej