Przykładowa opinia o uczniu

Opinia o uczniu Imię i nazwisko dziecka: ………………………….. Bartek ma sześć lat i od września 2016 r. uczęszcza do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej. Chłopiec jest bardzo nieśmiały. W ubiegłym roku szkolnym na zajęciach nie odzywała się w ogóle do pań i rówieśników. Obecnie, do komunikowania się, używa pojedynczych słów lub krótkich zdań. Mówi wówczas … Czytaj dalej Przykładowa opinia o uczniu

Przykładowa opinia o uczniu

Opinia o dziecku Miejscowość, data Opinia nauczyciela o dziecku Imię i nazwisko: Zosia N.Data i miejsce urodzenia: Poznań Cel wydania opinii:W związku z zaobserwowanymi, nasilającymi się niepokojącymi czynnościami wykonywanymi przez Zosię zaproponowano rodzicom, aby skonsultowali się ze specjalistą - psychologiem/seksuologiem celem zdiagnozowania dziecka.Opinie wydaje się na prośbę rodziców dziecka. ŚRODOWISKO RODZINNEZosia wychowywana jest w rodzinie … Czytaj dalej Przykładowa opinia o uczniu

Obserwacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Obserwacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną przeprowadzona na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej 12.12.2016 Uczeń... ma lat 10, jest uczniem klasy III szkoły podstawowej. Uczęszcza do klasy III po raz pierwszy, w roku szkolnym 2015/2016 przeniesiony do klasy integracyjnej z klasy równoległej. Dziecko pochodzi z rodziny pełnej, ma czworo starszego rodzeństwa, w tym brata z upośledzeniem umysłowym … Czytaj dalej Obserwacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej za I półrocze

Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA „Bolka i Lolka” Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków). Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.Frekwencja za I półrocze wynosi ......Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna. … Czytaj dalej Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej za I półrocze

Opinia wychowawcy o uczniu

Opinia wychowawcy o uczniu OPINIA WYCHOWAWCYo uczennicy klasy IPublicznej Szkoły Podstawowejw ......................xxxxxxxxxxxx Dziewczynka zgodnie z zaleceniem PPP w......., a także na prośbę matki ponownie kierowana na badania w celu zbadania normy intelektualnej.Pierwsza opinia PPP w ......................................wydana została .......... 2012 r.xxxxxxx od początku roku szkolnego 2012/2013 została objęta dostępnymi formami pomocy w postaci: indywidualnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych … Czytaj dalej Opinia wychowawcy o uczniu