Program rewalidacji ucznia z niedosłuchem

Program rewalidacji ucznia ze stwierdzonym niedosłuchem Program rewalidacji ucznia klasy I b gimnazjum Program rewalidacji został opracowany na podstawie  Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, Orzeczenia nr …… o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez PPP w …… ► Zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie rewalidacji indywidualnej: – stymulowanie funkcji słuchowo – językowych, – rozwijanie pamięci werbalnej, – … Czytaj dalej Program rewalidacji ucznia z niedosłuchem

Dziecko niesłyszące w klasie integracyjnej

REFERAT Temat: DZIECKO NIESŁYSZĄCE W KLASIE INTEGRACYJNEJ. Droga do stworzenia świata, w którym nie istnieje słowo – integracja (bo ludzie nie muszą się integrować, jest jeden świat mieszczący wszystkich, bez względu na swoją niepełnosprawność), jest jeszcze, niestety, odległa.Niepełnosprawność przywołuje na myśl wózek inwalidzki, kule, protezy. Słowem, pewne ograniczenia w poruszaniu. Istnieje jednak jeszcze inna, boleśniejsza, … Czytaj dalej Dziecko niesłyszące w klasie integracyjnej