Dostosowanie wymagań edukacyjnych język niemiecki i angielski

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla j. niemieckiego i j. angielskiego DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCHJĘZYK NIEMIECKI / JĘZYK ANGIELSKIGIMNAZJUM NR 1 W BRODNICY NazwiskoImięKlasaRok szkolnyNumer opinii / orzeczenia Diagnoza DYSLEKSJA Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy: 1.zasad prezentacji materiału stosowanie nauczania polisensorycznego angażującego jednocześnie zmysł słuchu, wzroku i kinestezji,wprowadzanie licznych powtórzeń, zobrazowań, egzemplifikacji (przykładów z … Czytaj dalej Dostosowanie wymagań edukacyjnych język niemiecki i angielski