Przykładowa opinia o uczniu do MOPS

Opinia o uczniu do MOPS Z P O – Szkoła Podstawowa w xxxxxxxxx data xxxxxxxxAdres szkoły xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w xxxxxxx OPINIA WYCHOWAWCY O UCZNIU KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ W xxxxxxx 1. Data sporządzenia opinii o uczniu : ................2. Dane o uczniu :a) Imię i nazwisko: ................. b) klasa 2c) Zamieszkały: ........................................ … Czytaj dalej Przykładowa opinia o uczniu do MOPS