Mikołaj – arkusz pracy dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Lekcja 1 Poziom podstawowy. Klasy 1-3. Cel: uwaga,słuchanie/pisanie/czytanie ze zrozumieniem,wykonywanie poleceń,rozpoznawanie kolorów,kolorowanie. Materiały: arkusze z Mikołajem,ołówki,pudełko z kredkami. Arkusz Mikołaj Imię i nazwisko……………………………………………………… Data…………… Pytania do tekstu: Czy Mikołaj jest chudy?…………………………………………………………………………..Czy Mikołaj jest młody? ………………………………………………………………………………..W jakim kolorze ubiera się Mikołaj?………………………………………………………………Jakie przedmioty nosi ze sobą Mikołaj?…………………………………………………………Co robi Mikołaj? …………………………………………………………………………………………………Czym jeździ Mikołaj?………………………………………………………………………………. Czytanka: Mikołaj Mikołaj to to … Czytaj dalej Mikołaj – arkusz pracy dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Scenariusz Zabawy Mikołajkowej – niepełnosprawność intelektualna

Data: 06.12.2013 Uczestnicy: wszyscy uczniowie SOSW Czas trwania: 120 minut Temat: Mikołajkowe spotkanie z Mikołajem Cele: doskonalenie umiejętności wykonywania zadań zleconych; rozwijanie sprawności manualnej; wytworzenie radosnej atmosfery; rozwijanie sprawności ruchowej; rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólne wykonywanie zadań. Metody pracy: słowna oglądowa praktycznego działania. Formy pracy indywidualna grupowa. Środki dydaktyczne: świąteczne ozdoby z papieru, … Czytaj dalej Scenariusz Zabawy Mikołajkowej – niepełnosprawność intelektualna

List do Świętego Mikołaja w formie wyrazowo-obrazkowe

List do Świętego Mikołaja w formie wyrazowo-obrazkowej. Scenariusz zajęć świetlicowych Scenariusz zajęć świetlicowych Temat zajęć: List do Świętego Mikołaja w formie wyrazowo-obrazkowejCzas trwania zajęć: 45 minut. CELE OGÓLNE:*Przedstawienie historii i postaci świętego Mikołaja*Wyrażenie potrzeb i marzeń dzieci*Uświadomienie dzieciom różnicy między prezentami materialnymi i niematerialnymi*Nauka pisania i adresowania listu. CELE SZCZEGÓŁOWE:Uczeń potrafi:wykonać pracę plastyczną - list … Czytaj dalej List do Świętego Mikołaja w formie wyrazowo-obrazkowe

W Krainie Świętego Mikołaja – scenariusz zajęć

W Krainie Świętego Mikołaja - scenariusz zajęć TEMAT ZAJĘĆ: W KRAINIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJAGrupa – 4 latkiCele ogólne:- Stwarzanie sytuacji do wypowiedzi na określony temat,- Wdrażanie do uważnego słuchania,- Rozwijanie myślenia logicznego,- Doskonalenie umiejętności opisywania postaci,- Kształtowanie wyobraźni przestrzennej,- Rozwijanie sprawności manualnych.Cele operacyjne ( dziecko):- Uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o … Czytaj dalej W Krainie Świętego Mikołaja – scenariusz zajęć