Dodatkowo zatrudniani pracownicy – kształcenie specjalne

W szkołach ogólnodostępnych, w którym kształceniem specjalnym objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na: autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo – z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego: nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych bądź … Czytaj dalej Dodatkowo zatrudniani pracownicy – kształcenie specjalne

Plan pracy wychowawczej – kształcenie specjalne

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY ROK SZKOLNY 2019/2020nauczyciel: mgr Agnieszka Janucka-Popiołek Nabywanie umiejętności współdziałania w grupie1. nauka podawania ręki na powitanie i pożegnanie ze spojrzeniem na twarz2. nauka zauważania kolegów z grupy3. nauka zauważania osób dorosłych pracujących z uczniami4. udział w uroczystościach i imprezach5. wspólne świętowanie urodzin i imienin kolegówefekty1. uczniowie próbują z podpowiedzią witać … Czytaj dalej Plan pracy wychowawczej – kształcenie specjalne

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Dostosowanie wymagań edukacyjnych - grupa 6 latki dla ........................................mającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnegow toku zajęć wychowawczo-dydaktycznych, prowadzonych w przedszkoluw roku szkolnym 2017/2018 DLA KOGO KSZTAŁCENIE SPECJALNE ?• Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: to uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym, uczeń niedostosowany społecznie, uczeń … Czytaj dalej Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY (IPET) dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego I. Informacje o uczniu 1. Imię i nazwisko dziecka........................................2. Data urodzenia........................................3. Adres zamieszkania:................................................................................4. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną........................................5. Klasa........................................6. IPET sporządzony na czas szkoły........................................7. Orzeczenie numer........................................ o potrzebie kształcenia specjalnego wydane w dniu ........................................przez (nazwa poradni) ........................................8. Nazwa szkoły........................................ II. Ocena poziomu funkcjonowania … Czytaj dalej Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy

W szkołach ogólnodostępnych, w którym kształceniem specjalnym objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na: autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo – z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego: nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych bądź … Czytaj dalej Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy

Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być – na wniosek rodziców – odroczone, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Uczniowie ci mogą uczyć się w szkole podstawowej do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 20. rok życia. Biorąc … Czytaj dalej Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki