Wskazówki wzmacniające pozycję rodziców przed spotkaniem w sprawie Indywidualnego Programu Nauczania

Aby spotkanie w sprawie Indywidualnego Programu Nauczania było udane, należy pójść na nie przygotowanym. Terapeuci mogą przejrzeć poniższe wskazówki z rodzicami, aby się upewnić, że spotkanie będzie miało należyty przebieg. Co należy zrobić? Przeczytaj aktualny Indywidualny Program Nauczania dziecka i rozważ, co odnosi skutek, a co nie. Sporządź listę problemów, które chciałbyś poruszyć, i pytania, … Czytaj dalej Wskazówki wzmacniające pozycję rodziców przed spotkaniem w sprawie Indywidualnego Programu Nauczania

Plan pracy wychowawczej – kształcenie specjalne

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY ROK SZKOLNY 2019/2020nauczyciel: mgr Agnieszka Janucka-Popiołek Nabywanie umiejętności współdziałania w grupie1. nauka podawania ręki na powitanie i pożegnanie ze spojrzeniem na twarz2. nauka zauważania kolegów z grupy3. nauka zauważania osób dorosłych pracujących z uczniami4. udział w uroczystościach i imprezach5. wspólne świętowanie urodzin i imienin kolegówefekty1. uczniowie próbują z podpowiedzią witać … Czytaj dalej Plan pracy wychowawczej – kształcenie specjalne

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY (IPET) dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego I. Informacje o uczniu 1. Imię i nazwisko dziecka........................................2. Data urodzenia........................................3. Adres zamieszkania:................................................................................4. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną........................................5. Klasa........................................6. IPET sporządzony na czas szkoły........................................7. Orzeczenie numer........................................ o potrzebie kształcenia specjalnego wydane w dniu ........................................przez (nazwa poradni) ........................................8. Nazwa szkoły........................................ II. Ocena poziomu funkcjonowania … Czytaj dalej Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego