Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach

Program zajęć rewalidacyjnych PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowała:Agnieszka Kogut Publiczna Szkoła Podstawowaz Oddziałami Integracyjnymi nr 7 Osoba realizująca program – Agnieszka K. Formy realizacji – zajęcia indywidualne, dwa raz w tygodniu. Czas realizacji – rok szkolny 20012/2013 Program zajęć przeznaczony jest dla grupy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas I –VI. I.Cele … Czytaj dalej Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach

IPET – język angielski szkoła podstawowa

PRZEMEK kl.4 - język angielski Przemek to uczeń:Mocne strony:• pracowity• przestrzegający zasad kulturalnego zachowania sie• dobrze funkcjonujący w grupie rówieśniczej• starający się aktywnie uczestniczyć w lekcji pomimo tego, że zdarza mu się podawać błędne odpowiedzi na zadawane pytania• dość dobrze radzący sobie z krótkimi i prostymi tekstami i zadaniami• systematycznie odrabiający zadania domowe Słabe strony:• … Czytaj dalej IPET – język angielski szkoła podstawowa

Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w klasach IV – VI

PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCHW KLASACH IV – VI Głównym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów. Cele szczegółowe:• stymulowanie rozwoju intelektualnego• usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych• podniesienie poziomu umiejętności czytania i pisania• usprawnianie pamięci• wzmacnianie zdolności koncentracji uwagi• dostarczanie pozytywnych doświadczeń emocjonalnych i społecznych• wzmacnianie procesów motywacyjnych … Czytaj dalej Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w klasach IV – VI