Scenariusz zajęć – Zasady i postępowanie w sytuacji zagrożenia pożarem

Temat: Zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem. Wykorzystanie środków audiowizualnych na lekcji Czas trwania - 2 godziny lekcyjne. Cel poznawczy: Obsługa odtwarzacza i telewizora.Poznanie zasad zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem.Poznanie trybu rozkazującego.Zaznajomienie uczniów z numerem alarmowym straży pożarnej. Cel kształcący: Zastosowanie zdobytych informacji w czasie próby ewakuacji.Doskonalenie umiejętności czytania.Ułożenie planu ewakuacji w formie … Czytaj dalej Scenariusz zajęć – Zasady i postępowanie w sytuacji zagrożenia pożarem

Przykładowa karta oceny opisowej ucznia

ZAŁĄCZNIK 3 - Karty oceny opisowej ucznia klasy III Załącznik 3 Klasa III - śródroczna analiza  postępów w nauczaniu Uczeń/uczennica............................................................ Klasa III..... I semestr roku szkolnego................................ Religia...................................................................................................................... Język angielski...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ................................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………  EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. CZYTANIE Technika czytania: czyta płynnie w tempie: dobrym, wolnym; wyrazami, sylabami; popełnia błędy przy czytaniu; w bardzo niskim stopniu opanował techniki … Czytaj dalej Przykładowa karta oceny opisowej ucznia

Obserwacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Obserwacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną przeprowadzona na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej 12.12.2016 Uczeń... ma lat 10, jest uczniem klasy III szkoły podstawowej. Uczęszcza do klasy III po raz pierwszy, w roku szkolnym 2015/2016 przeniesiony do klasy integracyjnej z klasy równoległej. Dziecko pochodzi z rodziny pełnej, ma czworo starszego rodzeństwa, w tym brata z upośledzeniem umysłowym … Czytaj dalej Obserwacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną