Usprawnianie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, scenariusz zajęć

Cele: Reagowanie na polecenia słowneDoskonalenie znajomości schematu ciałaRozwijanie sprawności manualnych Grupa: kl. II Mateusz - niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym Metoda pracy: Elementy metody integracji sensorycznej Czas trwania zajęć: 2x 45 min Pomoce dydaktyczne: Płyta CD z muzyką, ilustracje z ludźmi w różnym wieku, kartki A-4, pastele Przebieg zajęć: Powitanie grupy zabawą: „Wszyscy są witam … Czytaj dalej Usprawnianie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, scenariusz zajęć

Przykładowa opinia o uczniu do MOPS

Opinia o uczniu do MOPS Z P O – Szkoła Podstawowa w xxxxxxxxx data xxxxxxxxAdres szkoły xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w xxxxxxx OPINIA WYCHOWAWCY O UCZNIU KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ W xxxxxxx 1. Data sporządzenia opinii o uczniu : ................2. Dane o uczniu :a) Imię i nazwisko: ................. b) klasa 2c) Zamieszkały: ........................................ … Czytaj dalej Przykładowa opinia o uczniu do MOPS

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z trudnościami w klasie II szkoły podstawowej

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z trudnościami w klasie II szkoły podstwawowej Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (ze zmianamiz dn. 17.11.2010 r.), nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem … Czytaj dalej Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z trudnościami w klasie II szkoły podstawowej