Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Ucznia – niepełnosprawność ruchową

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko: XXXKlasa: IIRozpoznanie: niepełnosprawność ruchowa (zanik mięśni)Data sporządzenia: Pobierz cały dokument W opracowaniu wykorzystano wzór arkusza opracowanego przez WODN w Sieradzu. Został on zmodyfikowany i dostosowany do własnych potrzeb. Autor: Aneta Maniak, pedagogika-specjalna.pl

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z trudnościami w klasie II szkoły podstawowej

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z trudnościami w klasie II szkoły podstwawowej Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (ze zmianamiz dn. 17.11.2010 r.), nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem … Czytaj dalej Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z trudnościami w klasie II szkoły podstawowej