Scenariusz na Dzień Życzliwości

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI: Młodzież z Samorządu uczniowskiego stojąc przy wejściudo szkoły serdecznie pozdrawia wszystkich nauczycieli,uczniów i przedszkolaków, a następnie przypina,,Życzliwe buźki”. 1 zajęcia Konspekt ,,Co to znaczy być życzliwym?”(9.50. – 10.35.) 2 zajęcia Wykonanie ORDERÓW UŚMIECHU I ŻYCZLIWOŚCI(10.45. – 11.30.) 3 zajęcia – pierwsze 15 minut(11.50. – 12.05.)Apel dla wszystkich klas i rozdanie Aniołków Życzliwościdla najbardziej … Czytaj dalej Scenariusz na Dzień Życzliwości

Przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych z przyrody do potrzeb i możliwości ucznia

Przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych z przyrody do potrzeb i możliwości ucznia mającego problemy w nauce bądź sprawiającego problemy wychowawcze (opracowane na podstawie wyników badań psychologicznych) •uwzględnienie wolnego tempa pracy;•tolerancja w ocenie odpowiedzi ustnych;•odpytywanie na bieżąco, częste pytanie w czasie lekcji;•uwzględnianie trudności z zapamiętywaniem: w czasie odpowiedzi ustnych dyskretne wspomaganie, pomoc w odpowiednim doborze słownictwa, większa … Czytaj dalej Przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych z przyrody do potrzeb i możliwości ucznia

Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach

Program zajęć rewalidacyjnych PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowała:Agnieszka Kogut Publiczna Szkoła Podstawowaz Oddziałami Integracyjnymi nr 7 Osoba realizująca program – Agnieszka K. Formy realizacji – zajęcia indywidualne, dwa raz w tygodniu. Czas realizacji – rok szkolny 20012/2013 Program zajęć przeznaczony jest dla grupy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas I –VI. I.Cele … Czytaj dalej Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach

Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w klasach IV – VI

PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCHW KLASACH IV – VI Głównym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów. Cele szczegółowe:• stymulowanie rozwoju intelektualnego• usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych• podniesienie poziomu umiejętności czytania i pisania• usprawnianie pamięci• wzmacnianie zdolności koncentracji uwagi• dostarczanie pozytywnych doświadczeń emocjonalnych i społecznych• wzmacnianie procesów motywacyjnych … Czytaj dalej Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w klasach IV – VI