Uczeń z zaburzeniami mowy: jakanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, ana – i dysartia/wskazówki

Kompetencja językowa to wrodzony i uniwersalny „mechanizm” znajdujący się w umysłach, pozwalający jego użytkownikom budować zdania gramatyczne poprawne i sensowne oraz odróżniać zdania poprawne od niepoprawnych. Kompetencja językowa pozwala na przyswojenie przez każde dziecko dowolnego języka, używanego w jego społecznym otoczeniu. Zaburzenia mowy związane z brakiem lub niedowładem sprawności realizacyjnych (przy zdobytych kompetencjach): dysglosja – zniekształcenie dźwięków … Czytaj dalej Uczeń z zaburzeniami mowy: jakanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, ana – i dysartia/wskazówki