Program rewalidacji ucznia z niedosłuchem

Program rewalidacji ucznia ze stwierdzonym niedosłuchem Program rewalidacji ucznia klasy I b gimnazjum Program rewalidacji został opracowany na podstawie  Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, Orzeczenia nr …… o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez PPP w …… ► Zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie rewalidacji indywidualnej: – stymulowanie funkcji słuchowo – językowych, – rozwijanie pamięci werbalnej, – … Czytaj dalej Program rewalidacji ucznia z niedosłuchem

Program edukacyjno – terapeutyczny dziecka z mutyzmem wybiórczym

Program edukacyjno – terapeutyczny dziecka z mutyzmem wybiórczym WstępPotrzeba komunikowania się z otoczeniem jest bez wątpienia jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych człowieka. Komunikacja jest kluczem do poznawania siebie i otaczającej rzeczywistości społecznej, do umysłowego uporządkowania świata poprzez nazywanie przedmiotów, zjawisk, zdarzeń, określanie ich cech i relacji zachodzących między nimi. Umiejętność porozumiewania się z innymi jest … Czytaj dalej Program edukacyjno – terapeutyczny dziecka z mutyzmem wybiórczym

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY (IPET) dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego I. Informacje o uczniu 1. Imię i nazwisko dziecka........................................2. Data urodzenia........................................3. Adres zamieszkania:................................................................................4. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną........................................5. Klasa........................................6. IPET sporządzony na czas szkoły........................................7. Orzeczenie numer........................................ o potrzebie kształcenia specjalnego wydane w dniu ........................................przez (nazwa poradni) ........................................8. Nazwa szkoły........................................ II. Ocena poziomu funkcjonowania … Czytaj dalej Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

IPET dla ucznia z NI w stopniu głębokim

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla ucznia upośledzonego w stopniu głębokim Podstawą do opracowania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego jest gruntowna znajomość dziecka wynikającaz przeprowadzonej przez nauczyciela diagnozy funkcjonalnej. Diagnoza umiejętności funkcjonalnychUczeń: Chłopiec z czterokończynowym porażeniem mózgowym spastycznym. I. Umiejętności związane z poruszaniem się1. Uczeń jest osobą niechodzącą. Potrafi siedziećsamodzielnie w wózku z podparciem.2. Chwyta … Czytaj dalej IPET dla ucznia z NI w stopniu głębokim

Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową dla II etapu nauczania dzieci z trudnościami edukacyjnymi

Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową dla II etapu nauczania dzieci z trudnościami edukacyjnymi: rozpoznawanie przedmiotów na obrazkach pokazywanych w dowolnym czasie, w krótkich ekspozycjach;dobieranie części do obrazka;dobieranie jednakowych par;segregowanie obrazków w grupy tematyczne;układanie obrazków po lewej i po prawej stronie dziecka;składanie całości obrazka z jego części według wzoru;układanie części obrazka z części bez wzoru;wyszukiwanie … Czytaj dalej Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową dla II etapu nauczania dzieci z trudnościami edukacyjnymi

IPET dla dziecka niedosłyszącego

Indywidualny ProgramEdukacyjno- Terapeutyczny I. INFORMACJE O UCZENNICY 1.Imię i nazwisko uczennicy:2. Data urodzenia:3. Nazwa Szkoły:4. Grupa:5. Orzeczenie Nr6. Kategoria niepełnosprawności uczennicy: niedosłuch obustronny. II. OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZENNICY – ANALIZA MOŻLIWOŚCI I POTZREB DZIECKA1. Możliwości / mocne strony uczennicy– Funkcjonowanie intelektualne na poziomie wyższym niż przeciętny.– Prawidłowo rozwinięte rozumowanie poprzez analogie,– Dziewczynka dostrzega podobieństwa i … Czytaj dalej IPET dla dziecka niedosłyszącego

Arkusz do oceny efektów udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej

ARKUSZ DO OCENY EFEKTÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWI Imię i nazwisko ucznia: ………………….. – podsumowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w ciągu rokuKlasa: IV Przewidywane oczekiwania udzielanej uczniowi pomocyOcena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi– poziom wiedzy i umiejętności ucznia Wskazania do dalszej pracy z uczniem – utrwalanie, wyjaśnianie zasad pisowni,– usprawnianie … Czytaj dalej Arkusz do oceny efektów udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej