Matematyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych – niepełnosprawność intelektualna

Zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu II etapu nauczania oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia Formułowanie poleceń i wskazówek krótko, prosto, i zwięźle.Ocenianie toku rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny (co mogłoby wynikać z pomyłek rachunkowych), i odwrotnie - ocenianie pozytywnie, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, … Czytaj dalej Matematyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych – niepełnosprawność intelektualna

Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową dla II etapu nauczania dzieci z trudnościami edukacyjnymi

Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową dla II etapu nauczania dzieci z trudnościami edukacyjnymi: rozpoznawanie przedmiotów na obrazkach pokazywanych w dowolnym czasie, w krótkich ekspozycjach;dobieranie części do obrazka;dobieranie jednakowych par;segregowanie obrazków w grupy tematyczne;układanie obrazków po lewej i po prawej stronie dziecka;składanie całości obrazka z jego części według wzoru;układanie części obrazka z części bez wzoru;wyszukiwanie … Czytaj dalej Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową dla II etapu nauczania dzieci z trudnościami edukacyjnymi

Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji

Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji INDYWIDUALNY PROGRAM REWALIDACJIII etap edukacji Diagnoza: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim Cele ogólne:– stymulowanie rozwoju poznawczego. Cele szczegółowe:– usprawnianie koncentracji uwagi;– usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej w tym pamięci;– stymulowanie myślenia;– rozwijanie funkcji słuchowo-językowych;– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;– rozwijanie sprawności grafomotorycznej. … Czytaj dalej Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji