Kotek Kruczek – głoska K, scenariusz zajęć

Kotek Kruczek - scenariusz zajęć logopedycznych przeznaczony do realizacji wśród dzieci 5 i 6 letnich Temat zajęć: „ Kotek Kruczek”Cel główny: Wywołanie głoski K i utrwalenie jej w sylabach, wyrazach i zdaniach.Cele szczegółowe:1.Usprawnienie narządów artykulacji głównie języka.2.Zwiększenie ruchomości narządów mowy.3.Doskonalenie prawidłowego sposobu oddychania.4.Wzbogacenie słownika dziecka.5.Naśladowanie dźwięków mowy różnych zwierząt oraz śmiechów różnych osób.Pomoce dydaktyczne:Kreda, szary … Czytaj dalej Kotek Kruczek – głoska K, scenariusz zajęć