Formy komunikowania się dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzonym rozwojem mowy

Wszystkie kontakty międzyludzkie opierają się na komunikacji językowej.Komunikacja jest środkiem wymiany informacji między ludźmi, jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Wpływa na możliwości naszego rozwoju, decyduje o jakości naszego życia. Język jest narzędziem, dzięki któremu zdobywamy i przekazujemy informacje, tworzymy nasz obraz świata. Rozwój intelektualny, emocjonalny fizyczny dziecka wyraża się w jego aktywności językowej. Język … Czytaj dalej Formy komunikowania się dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzonym rozwojem mowy

Dostosowanie form i metod pracy do ucznia z ADHD

Dostosowanie form i metod pracy do ucznia z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) Zdaniem R. Barkleya ADHD to spektrum zaburzeń funkcji poznawczych, które << ma swoje źródło w niezdolności kontrolowania własnego zachowania w teraźniejszości, przez co chory nie jest w stanie sprostać wymogom w przyszłości >> (zob. M. Kutscher, 2008, s.16)Według H. Spionek nadpobudliwość przejawia się << … Czytaj dalej Dostosowanie form i metod pracy do ucznia z ADHD