Uczeń z niedosłuchem – program rewalidacji indywidualnej

Szkoła magii - autorski program rewalidacji indywidualnej Uczeń: .................................Diagnoza: niedosłuch centralny, ADHD, zespół hiperkinetyczny, dyslalia wieloraka Program rewalidacji indywidualnej został opracowany po przeprowadzeniu szczegółowej analizy funkcjonowania ucznia w zakresie poszczególnych sfer, na podstawie: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego................................, zgodnie z umieszczonymi w orzeczeniu zaleceniami; konsultacji z rodziną ucznia, wychowawcą klasy, nauczycielami oraz specjalistami pracującymi w … Czytaj dalej Uczeń z niedosłuchem – program rewalidacji indywidualnej