Dostosowanie wymagań edukacyjnych język niemiecki i angielski

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla j. niemieckiego i j. angielskiego DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCHJĘZYK NIEMIECKI / JĘZYK ANGIELSKIGIMNAZJUM NR 1 W BRODNICY NazwiskoImięKlasaRok szkolnyNumer opinii / orzeczenia Diagnoza DYSLEKSJA Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy: 1.zasad prezentacji materiału stosowanie nauczania polisensorycznego angażującego jednocześnie zmysł słuchu, wzroku i kinestezji,wprowadzanie licznych powtórzeń, zobrazowań, egzemplifikacji (przykładów z … Czytaj dalej Dostosowanie wymagań edukacyjnych język niemiecki i angielski

IPET – język angielski szkoła podstawowa

PRZEMEK kl.4 - język angielski Przemek to uczeń:Mocne strony:• pracowity• przestrzegający zasad kulturalnego zachowania sie• dobrze funkcjonujący w grupie rówieśniczej• starający się aktywnie uczestniczyć w lekcji pomimo tego, że zdarza mu się podawać błędne odpowiedzi na zadawane pytania• dość dobrze radzący sobie z krótkimi i prostymi tekstami i zadaniami• systematycznie odrabiający zadania domowe Słabe strony:• … Czytaj dalej IPET – język angielski szkoła podstawowa