Uczeń z zespołem Aspergera – scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych

Temat: O emocjach słów kilka – co robić, gdy czuję złość? Scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany zespół Aspergera z wykorzystaniem interaktywnych kart pracy, I etap edukacyjny, 60 minut. Cel zajęć ogólny: nabycie umiejętności rozpoznawania emocji jaką jest złość i radzenia sobie ze złością Cele szczegółowe – uczeń: … Czytaj dalej Uczeń z zespołem Aspergera – scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych

Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni

Cele: Ćwiczenia percepcji wzrokowej: - spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, - dobieranie/odwzorowanie kształtów i kolorów, - orientacja w przestrzeni, - motoryka mała: kolorowanie Polecenie: zamaluj kwadraty na drugiej części kartki zgodnie ze wzorem i kolorem. źródło: http://www.kur-milou.nl http://www.edhelper.com

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Wytęż słuch

,,WYTĘŻ SŁUCH’’ – SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH CELE:- poznawczy- poznawanie, odtwarzanie dźwięków z otoczenia dzieci, rozpoznawanie różnych zwierząt- bohaterów wierszyków J. Brzechwy, poznawanie pokarmów, którymi żywią się zwierzęta;- kształcący- kształtowanie pożądanych postaw- współpracy i odpowiedzialności w działaniu indywidualnym i grupowym;- wychowawczy- zaspokajanie potrzeby sukcesu, bezpieczeństwa i uznania;- rewalidacyjny- doskonalenie percepcji słuchowej, usprawnianie integracji słuchowo- ruchowej, usprawnianie … Czytaj dalej Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Wytęż słuch

Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych

Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętnościspołecznych i komunikacyjnych.Na rok szkolny 2019/2020 Imię i nazwisko dziecka:Etap edukacyjny, klasa:Data urodzenia dziecka:Rodzaj niepełnosprawności: niepełnosprawność sprzężona: upośledzenie w stopniu znacznym i autyzm, niepełnosprawność sprzężona autyzm i upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanyProwadząca zajęcia: I. Cele główne:doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnychrozwijanie mowy … Czytaj dalej Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych