1. Orientuję się w otoczeniu. Potrafię powiedzieć co jest po mojej lewej… scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 2. Wiosenne scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 3. Percepcja słuchowa – zajęcia rewalidacyjne
 4. Praca nad wydłużeniem procesu koncentracji uwagi – scenariusz zajęć
 5. Usprawnianie procesów uwagi i koncentracji oraz percepcji wzrokowej – scenariusz
 6. Percepcja wzrokowa – trudności, objawy, ćwiczenia
 7. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy kl. V, autyzm
 8. Pojęcia przestrzenne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 9. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Zasady i postępowanie w sytuacji zagrożenia pożarem
 10. Ćwiczenia percepcji pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej – rewalidacja
 11. Rewalidacja uczniów słabowidzących – scenariusz zajęć
 12. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego kl. I, pdf
 13. Rozróżnianie zjawisk dźwiękowych – ćwiczenia słuchowe
 14. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej – rewalidacja
 15. Układanie w logiczny ciąg – świadomość społeczna, scenariusz zajęć
 16. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 17. Metoda małych kroków – dysleksja
 18. Światła uliczne – strategie zadań
 19. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – rewalidacja
 20. Dysleksja – korzystanie z posiadanej wiedzy, rewalidacja
 21. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych – niepełnosprawność intelektualna
 22. Program rewalidacji ucznia z niedosłuchem
 23. Ocena efektów i program terapii pedagogicznej dziecka
 24. Indywidualny program zajęć wyrównawczych dla ucznia z zespołem FAS
 25. Ćwiczenia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 26. Uczeń z niedosłuchem – program rewalidacji indywidualnej
 27. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl 6
 28. Indywidualne zajęcia logopedyczne dla ucznia z niedosłuchem jednostronnym
 29. Scenariusze zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, czytanie ze zrozumieniem
 30. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia wraz z charakterystyką i diagnozą
 31. Dzienniczek – planowanie, uczeń z autyzmem
 32. Program rewalidacji dla ucznia z NI i z autyzmem
 33. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach
 34. Program rewalidacji ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną NI i autyzm
 35. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Wytęż słuch
 36. Program zajęć rewalidacyjnych – umiejętności społeczne i komunikacja
 37. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla szkoły średniej
 38. Ćwiczenia usprawniające percepcję i pamięć wzrokową. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z NI w stopniu lekkim (szkoła średnia)
 39. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 40. Program rewalidacyjny „Dam radę” skierowany na doskonalenie umiejętności matematycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 41. Ocena przebiegu rewalidacji
 42. Program zajęć rewalidacji indywidualnej ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 43. Rewalidacja jako forma specjalistycznej pomocy
 44. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 45. Rewalidacja dziecka z wadą słuchu
 46. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 47. Dary jesieni – scenariusz zajęć metoda osrodków pracy w szkole dla dzieci niesłyszących
 48. Królik – scenariusz zajęć, autyzm
 49. Estetyka i poprawność pisma – kompensacja
 50. ASD – reakcje emocjonalne, radzenie sobie z błędami
 51. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap nauczania
 52. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową – IPET
 53. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową