neuroróżnorodni.com

niepełnosprawność intelektualna umiejętności społeczne rewalidacja emocje edukacja specjalna scenariusze sensoryka ipet arkusze

REWALIDACJA

 1. Układanie w logiczny ciąg – świadomość społeczna, scenariusz zajęć
 2. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 3. Metoda małych kroków – dysleksja
 4. Światła uliczne – strategie zadań
 5. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – rewalidacja
 6. Dysleksja – korzystanie z posiadanej wiedzy, rewalidacja
 7. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych – niepełnosprawność intelektualna
 8. Program rewalidacji ucznia z niedosłuchem
 9. Ocena efektów i program terapii pedagogicznej dziecka
 10. Indywidualny program zajęć wyrównawczych dla ucznia z zespołem FAS
 11. Ćwiczenia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 12. Uczeń z niedosłuchem – program rewalidacji indywidualnej
 13. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl 6
 14. Indywidualne zajęcia logopedyczne dla ucznia z niedosłuchem jednostronnym
 15. Scenariusze zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, czytanie ze zrozumieniem
 16. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia wraz z charakterystyką i diagnozą
 17. Dzienniczek – planowanie, uczeń z autyzmem
 18. Program rewalidacji dla ucznia z NI i z autyzmem
 19. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach
 20. Program rewalidacji ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną NI i autyzm
 21. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Wytęż słuch
 22. Program zajęć rewalidacyjnych – umiejętności społeczne i komunikacja
 23. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla szkoły średniej
 24. Ćwiczenia usprawniające percepcję i pamięć wzrokową. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z NI w stopniu lekkim (szkoła średnia)
 25. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 26. Program rewalidacyjny „Dam radę” skierowany na doskonalenie umiejętności matematycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 27. Ocena przebiegu rewalidacji
 28. Program zajęć rewalidacji indywidualnej ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 29. Rewalidacja jako forma specjalistycznej pomocy
 30. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 31. Rewalidacja dziecka z wadą słuchu
 32. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 33. Dary jesieni – scenariusz zajęć metoda osrodków pracy w szkole dla dzieci niesłyszących
 34. Królik – scenariusz zajęć, autyzm
 35. Estetyka i poprawność pisma – kompensacja
 36. ASD – reakcje emocjonalne, radzenie sobie z błędami
 37. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap nauczania
 38. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową – IPET
 39. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
%d blogerów lubi to: