neuroróżnorodni.com

niepełnosprawność intelektualna objawy umiejętności społeczne rewalidacja emocje logopedia edukacja specjalna scenariusze sensoryka ipet arkusze szkoła

Rewalidacja – scenariusze zajęć konspekty programy ćwiczenia

 1. Rewalidacja uczniów słabowidzących – scenariusz zajęć
 2. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego kl. I, pdf
 3. Rozróżnianie zjawisk dźwiękowych – ćwiczenia słuchowe
 4. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej – rewalidacja
 5. Układanie w logiczny ciąg – świadomość społeczna, scenariusz zajęć
 6. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 7. Metoda małych kroków – dysleksja
 8. Światła uliczne – strategie zadań
 9. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – rewalidacja
 10. Dysleksja – korzystanie z posiadanej wiedzy, rewalidacja
 11. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych – niepełnosprawność intelektualna
 12. Program rewalidacji ucznia z niedosłuchem
 13. Ocena efektów i program terapii pedagogicznej dziecka
 14. Indywidualny program zajęć wyrównawczych dla ucznia z zespołem FAS
 15. Ćwiczenia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 16. Uczeń z niedosłuchem – program rewalidacji indywidualnej
 17. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl 6
 18. Indywidualne zajęcia logopedyczne dla ucznia z niedosłuchem jednostronnym
 19. Scenariusze zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, czytanie ze zrozumieniem
 20. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia wraz z charakterystyką i diagnozą
 21. Dzienniczek – planowanie, uczeń z autyzmem
 22. Program rewalidacji dla ucznia z NI i z autyzmem
 23. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach
 24. Program rewalidacji ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną NI i autyzm
 25. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Wytęż słuch
 26. Program zajęć rewalidacyjnych – umiejętności społeczne i komunikacja
 27. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla szkoły średniej
 28. Ćwiczenia usprawniające percepcję i pamięć wzrokową. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z NI w stopniu lekkim (szkoła średnia)
 29. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 30. Program rewalidacyjny „Dam radę” skierowany na doskonalenie umiejętności matematycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 31. Ocena przebiegu rewalidacji
 32. Program zajęć rewalidacji indywidualnej ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 33. Rewalidacja jako forma specjalistycznej pomocy
 34. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 35. Rewalidacja dziecka z wadą słuchu
 36. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 37. Dary jesieni – scenariusz zajęć metoda osrodków pracy w szkole dla dzieci niesłyszących
 38. Królik – scenariusz zajęć, autyzm
 39. Estetyka i poprawność pisma – kompensacja
 40. ASD – reakcje emocjonalne, radzenie sobie z błędami
 41. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap nauczania
 42. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową – IPET
 43. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
%d blogerów lubi to: