neuroróżnorodni.com

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA REWALIDACJA INTEGRACJA SENSORYCZNA Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ZDROWIE EMOCJE IPET ZABAWA SPEKTRUM AUTYZMU

REWALIDACJA

 1. Dysleksja – korzystanie z posiadanej wiedzy, rewalidacja
 2. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych – niepełnosprawność intelektualna
 3. Program rewalidacji ucznia z niedosłuchem
 4. Ocena efektów i program terapii pedagogicznej dziecka
 5. Indywidualny program zajęć wyrównawczych dla ucznia z zespołem FAS
 6. Ćwiczenia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 7. Uczeń z niedosłuchem – program rewalidacji indywidualnej
 8. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl 6
 9. Indywidualne zajęcia logopedyczne dla ucznia z niedosłuchem jednostronnym
 10. Scenariusze zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, czytanie ze zrozumieniem
 11. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia wraz z charakterystyką i diagnozą
 12. Dzienniczek – planowanie, uczeń z autyzmem
 13. Program rewalidacji dla ucznia z NI i z autyzmem
 14. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach
 15. Program rewalidacji ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną NI i autyzm
 16. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Wytęż słuch
 17. Program zajęć rewalidacyjnych – umiejętności społeczne i komunikacja
 18. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla szkoły średniej
 19. Ćwiczenia usprawniające percepcję i pamięć wzrokową. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z NI w stopniu lekkim (szkoła średnia)
 20. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 21. Program rewalidacyjny „Dam radę” skierowany na doskonalenie umiejętności matematycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 22. Ocena przebiegu rewalidacji
 23. Program zajęć rewalidacji indywidualnej ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 24. Rewalidacja jako forma specjalistycznej pomocy
 25. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 26. Rewalidacja dziecka z wadą słuchu
 27. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 28. Dary jesieni – scenariusz zajęć metoda osrodków pracy w szkole dla dzieci niesłyszących
 29. Królik – scenariusz zajęć, autyzm
 30. Estetyka i poprawność pisma – kompensacja
 31. ASD – reakcje emocjonalne, radzenie sobie z błędami
 32. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap nauczania
 33. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową – IPET
 34. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
%d blogerów lubi to: