neuroróżnorodni.com

niepełnosprawność intelektualna objawy umiejętności społeczne rewalidacja emocje logopedia edukacja specjalna scenariusze sensoryka ipet arkusze szkoła

Rewalidacja – scenariusze zajęć konspekty programy ćwiczenia

 1. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy kl. V, autyzm
 2. Pojęcia przestrzenne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 3. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Zasady i postępowanie w sytuacji zagrożenia pożarem
 4. Ćwiczenia percepcji pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej – rewalidacja
 5. Rewalidacja uczniów słabowidzących – scenariusz zajęć
 6. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego kl. I, pdf
 7. Rozróżnianie zjawisk dźwiękowych – ćwiczenia słuchowe
 8. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej – rewalidacja
 9. Układanie w logiczny ciąg – świadomość społeczna, scenariusz zajęć
 10. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 11. Metoda małych kroków – dysleksja
 12. Światła uliczne – strategie zadań
 13. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – rewalidacja
 14. Dysleksja – korzystanie z posiadanej wiedzy, rewalidacja
 15. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych – niepełnosprawność intelektualna
 16. Program rewalidacji ucznia z niedosłuchem
 17. Ocena efektów i program terapii pedagogicznej dziecka
 18. Indywidualny program zajęć wyrównawczych dla ucznia z zespołem FAS
 19. Ćwiczenia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 20. Uczeń z niedosłuchem – program rewalidacji indywidualnej
 21. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl 6
 22. Indywidualne zajęcia logopedyczne dla ucznia z niedosłuchem jednostronnym
 23. Scenariusze zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, czytanie ze zrozumieniem
 24. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia wraz z charakterystyką i diagnozą
 25. Dzienniczek – planowanie, uczeń z autyzmem
 26. Program rewalidacji dla ucznia z NI i z autyzmem
 27. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach
 28. Program rewalidacji ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną NI i autyzm
 29. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Wytęż słuch
 30. Program zajęć rewalidacyjnych – umiejętności społeczne i komunikacja
 31. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla szkoły średniej
 32. Ćwiczenia usprawniające percepcję i pamięć wzrokową. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z NI w stopniu lekkim (szkoła średnia)
 33. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 34. Program rewalidacyjny „Dam radę” skierowany na doskonalenie umiejętności matematycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 35. Ocena przebiegu rewalidacji
 36. Program zajęć rewalidacji indywidualnej ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 37. Rewalidacja jako forma specjalistycznej pomocy
 38. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 39. Rewalidacja dziecka z wadą słuchu
 40. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 41. Dary jesieni – scenariusz zajęć metoda osrodków pracy w szkole dla dzieci niesłyszących
 42. Królik – scenariusz zajęć, autyzm
 43. Estetyka i poprawność pisma – kompensacja
 44. ASD – reakcje emocjonalne, radzenie sobie z błędami
 45. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap nauczania
 46. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową – IPET
 47. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
%d blogerów lubi to: