1. Orientuję się w otoczeniu. Potrafię powiedzieć co jest po mojej lewej… scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 2. Wiosenne scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 3. Percepcja słuchowa – zajęcia rewalidacyjne
 4. Praca nad wydłużeniem procesu koncentracji uwagi – scenariusz zajęć
 5. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy kl. V, autyzm
 6. Pojęcia przestrzenne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 7. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Zasady i postępowanie w sytuacji zagrożenia pożarem
 8. Ćwiczenia percepcji pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej – rewalidacja
 9. Rewalidacja uczniów słabowidzących – scenariusz zajęć
 10. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego kl. I, pdf
 11. Rozróżnianie zjawisk dźwiękowych – ćwiczenia słuchowe
 12. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej – rewalidacja
 13. Układanie w logiczny ciąg – świadomość społeczna, scenariusz zajęć
 14. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 15. Metoda małych kroków – dysleksja
 16. Światła uliczne – strategie zadań
 17. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – rewalidacja
 18. Dysleksja – korzystanie z posiadanej wiedzy, rewalidacja
 19. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych – niepełnosprawność intelektualna
 20. Program rewalidacji ucznia z niedosłuchem
 21. Ocena efektów i program terapii pedagogicznej dziecka
 22. Indywidualny program zajęć wyrównawczych dla ucznia z zespołem FAS
 23. Ćwiczenia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 24. Uczeń z niedosłuchem – program rewalidacji indywidualnej
 25. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl 6
 26. Indywidualne zajęcia logopedyczne dla ucznia z niedosłuchem jednostronnym
 27. Scenariusze zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, czytanie ze zrozumieniem
 28. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia wraz z charakterystyką i diagnozą
 29. Dzienniczek – planowanie, uczeń z autyzmem
 30. Program rewalidacji dla ucznia z NI i z autyzmem
 31. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach
 32. Program rewalidacji ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną NI i autyzm
 33. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Wytęż słuch
 34. Program zajęć rewalidacyjnych – umiejętności społeczne i komunikacja
 35. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla szkoły średniej
 36. Ćwiczenia usprawniające percepcję i pamięć wzrokową. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z NI w stopniu lekkim (szkoła średnia)
 37. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 38. Program rewalidacyjny „Dam radę” skierowany na doskonalenie umiejętności matematycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 39. Ocena przebiegu rewalidacji
 40. Rewalidacja jako forma specjalistycznej pomocy
 41. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 42. Rewalidacja dziecka z wadą słuchu
 43. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 44. Dary jesieni – scenariusz zajęć metoda osrodków pracy w szkole dla dzieci niesłyszących
 45. Królik – scenariusz zajęć, autyzm
 46. Estetyka i poprawność pisma – kompensacja
 47. ASD – reakcje emocjonalne, radzenie sobie z błędami
 48. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap nauczania
 49. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową – IPET
 50. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową