neuroróżnorodni.com

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA REWALIDACJA INTEGRACJA SENSORYCZNA Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ZDROWIE EMOCJE IPET ZABAWA SPEKTRUM AUTYZMU

REWALIDACJA

 1. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 2. Metoda małych kroków – dysleksja
 3. Światła uliczne – strategie zadań
 4. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – rewalidacja
 5. Dysleksja – korzystanie z posiadanej wiedzy, rewalidacja
 6. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych – niepełnosprawność intelektualna
 7. Program rewalidacji ucznia z niedosłuchem
 8. Ocena efektów i program terapii pedagogicznej dziecka
 9. Indywidualny program zajęć wyrównawczych dla ucznia z zespołem FAS
 10. Ćwiczenia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 11. Uczeń z niedosłuchem – program rewalidacji indywidualnej
 12. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl 6
 13. Indywidualne zajęcia logopedyczne dla ucznia z niedosłuchem jednostronnym
 14. Scenariusze zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, czytanie ze zrozumieniem
 15. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia wraz z charakterystyką i diagnozą
 16. Dzienniczek – planowanie, uczeń z autyzmem
 17. Program rewalidacji dla ucznia z NI i z autyzmem
 18. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach
 19. Program rewalidacji ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną NI i autyzm
 20. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Wytęż słuch
 21. Program zajęć rewalidacyjnych – umiejętności społeczne i komunikacja
 22. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla szkoły średniej
 23. Ćwiczenia usprawniające percepcję i pamięć wzrokową. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z NI w stopniu lekkim (szkoła średnia)
 24. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 25. Program rewalidacyjny „Dam radę” skierowany na doskonalenie umiejętności matematycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 26. Ocena przebiegu rewalidacji
 27. Program zajęć rewalidacji indywidualnej ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 28. Rewalidacja jako forma specjalistycznej pomocy
 29. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 30. Rewalidacja dziecka z wadą słuchu
 31. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 32. Dary jesieni – scenariusz zajęć metoda osrodków pracy w szkole dla dzieci niesłyszących
 33. Królik – scenariusz zajęć, autyzm
 34. Estetyka i poprawność pisma – kompensacja
 35. ASD – reakcje emocjonalne, radzenie sobie z błędami
 36. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap nauczania
 37. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową – IPET
 38. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
%d blogerów lubi to: