1. Usprawnianie procesów uwagi i koncentracji oraz percepcji wzrokowej – scenariusz
 2. Percepcja wzrokowa – trudności, objawy, ćwiczenia
 3. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy kl. V, autyzm
 4. Pojęcia przestrzenne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 5. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Zasady i postępowanie w sytuacji zagrożenia pożarem
 6. Ćwiczenia percepcji pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej – rewalidacja
 7. Rewalidacja uczniów słabowidzących – scenariusz zajęć
 8. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego kl. I, pdf
 9. Rozróżnianie zjawisk dźwiękowych – ćwiczenia słuchowe
 10. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej – rewalidacja
 11. Układanie w logiczny ciąg – świadomość społeczna, scenariusz zajęć
 12. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 13. Metoda małych kroków – dysleksja
 14. Światła uliczne – strategie zadań
 15. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – rewalidacja
 16. Dysleksja – korzystanie z posiadanej wiedzy, rewalidacja
 17. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych – niepełnosprawność intelektualna
 18. Program rewalidacji ucznia z niedosłuchem
 19. Ocena efektów i program terapii pedagogicznej dziecka
 20. Indywidualny program zajęć wyrównawczych dla ucznia z zespołem FAS
 21. Ćwiczenia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 22. Uczeń z niedosłuchem – program rewalidacji indywidualnej
 23. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl 6
 24. Indywidualne zajęcia logopedyczne dla ucznia z niedosłuchem jednostronnym
 25. Scenariusze zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, czytanie ze zrozumieniem
 26. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia wraz z charakterystyką i diagnozą
 27. Dzienniczek – planowanie, uczeń z autyzmem
 28. Program rewalidacji dla ucznia z NI i z autyzmem
 29. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach
 30. Program rewalidacji ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną NI i autyzm
 31. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Wytęż słuch
 32. Program zajęć rewalidacyjnych – umiejętności społeczne i komunikacja
 33. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla szkoły średniej
 34. Ćwiczenia usprawniające percepcję i pamięć wzrokową. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z NI w stopniu lekkim (szkoła średnia)
 35. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 36. Program rewalidacyjny „Dam radę” skierowany na doskonalenie umiejętności matematycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 37. Ocena przebiegu rewalidacji
 38. Program zajęć rewalidacji indywidualnej ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 39. Rewalidacja jako forma specjalistycznej pomocy
 40. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 41. Rewalidacja dziecka z wadą słuchu
 42. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 43. Dary jesieni – scenariusz zajęć metoda osrodków pracy w szkole dla dzieci niesłyszących
 44. Królik – scenariusz zajęć, autyzm
 45. Estetyka i poprawność pisma – kompensacja
 46. ASD – reakcje emocjonalne, radzenie sobie z błędami
 47. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap nauczania
 48. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową – IPET
 49. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową