neuroróżnorodni.com

niepełnosprawność intelektualna objawy umiejętności społeczne rewalidacja emocje logopedia edukacja specjalna scenariusze sensoryka ipet arkusze szkoła

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zakładki:

REWALIDACJA

IPET

Zagadnienia/ćwiczenia:

 1. Mutyzm
 2. Skuteczna edukacja – składniki
 3. Wyposażenie apteczki – konspekt – niepełnosprawność intelektualna
 4. Przykładowa ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 5. Konspekt integracyjnych zajęć sportowych
 6. Diagnoza widzenia funkcjonalnego – niepełnosprawność złożona
 7. Metoda Marii Montessori źródłem inspiracji w edukacji dzieci najmłodszych
 8. Budowanie pewności siebie
 9. Niepełnosprawność intelektualna
 10. Orientacja przestrzenna – ćwiczenia dla II etapu nauczania
 11. Obserwacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 12. Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 13. Mit wyhamowania dorosłej osoby z autyzmem
 14. Plan pracy wychowawczej 20019/2020 – kształcenie specjalne
 15. Usprawnianie manualne. Program zajęć rewalidacyjnych, niepełnosprawność intelektualna
 16. Ćwiczenia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 17. Formy komunikowania się dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzonym rozwojem mowy
 18. Problemy integracji sensorycznej osób z trudnościami komunikacyjnymi
 19. Edukacja bazalna – Rozwijać siebie i odkrywać świat
 20. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. 6
 21. Program rewalidacji dla ucznia z NI i z autyzmem
 22. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 23. Program rewalidacyjny „Dam radę” skierowany na doskonalenie umiejętności matematycznych…
 24. Rozwój i funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną – ujęcie porównawcze
 25. IPET dla ucznia z NI w stopniu głębokim
 26. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 27. IPET – niepełnosprawność intelektualna i autyzm
 28. Arkusz diagnostyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, I etap edukacyjny w szkole masowej
 29. Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy
 30. IPET – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 31. Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki
 32. Kot w łaty – scenariusz zajęć, autyzm
 33. Program zajęć kształtujących kreatywność w klasach przysposabiających do zawodu
 34. Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki
%d blogerów lubi to: