Zakładki:

REWALIDACJA

IPET

Zagadnienia/ćwiczenia:

 1. Mindfulness – uważność w szkole i w przedszkolu – zajęcia
 2. Program: Proaktywny i reaktywny – strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
 3. Usprawnianie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowych
 4. Mikołaj – arkusz pracy dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 5. Scenariusz Zabawy Mikołajkowej – niepełnosprawność intelektualna
 6. Ja w grupie – budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby – scenariusz zajęć
 7. Mutyzm
 8. Skuteczna edukacja – składniki
 9. Wyposażenie apteczki – konspekt – niepełnosprawność intelektualna
 10. Przykładowa ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 11. Konspekt integracyjnych zajęć sportowych
 12. Diagnoza widzenia funkcjonalnego – niepełnosprawność złożona
 13. Metoda Marii Montessori źródłem inspiracji w edukacji dzieci najmłodszych
 14. Budowanie pewności siebie
 15. Niepełnosprawność intelektualna
 16. Orientacja przestrzenna – ćwiczenia dla II etapu nauczania
 17. Obserwacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 18. Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 19. Mit wyhamowania dorosłej osoby z autyzmem
 20. Plan pracy wychowawczej 20019/2020 – kształcenie specjalne
 21. Usprawnianie manualne. Program zajęć rewalidacyjnych, niepełnosprawność intelektualna
 22. Ćwiczenia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 23. Formy komunikowania się dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzonym rozwojem mowy
 24. Problemy integracji sensorycznej osób z trudnościami komunikacyjnymi
 25. Edukacja bazalna – Rozwijać siebie i odkrywać świat
 26. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. 6
 27. Program rewalidacji dla ucznia z NI i z autyzmem
 28. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 29. Program rewalidacyjny „Dam radę” skierowany na doskonalenie umiejętności matematycznych…
 30. Rozwój i funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną – ujęcie porównawcze
 31. IPET dla ucznia z NI w stopniu głębokim
 32. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 33. IPET – niepełnosprawność intelektualna i autyzm
 34. Arkusz diagnostyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, I etap edukacyjny w szkole masowej
 35. Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy
 36. Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki
 37. Kot w łaty – scenariusz zajęć, autyzm