neuroróżnorodni.com

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA REWALIDACJA INTEGRACJA SENSORYCZNA Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ZDROWIE EMOCJE IPET ZABAWA SPEKTRUM AUTYZMU

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zakładki:

REWALIDACJA

IPET

Zagadnienia/ćwiczenia:

 1. Wyposażenie apteczki – konspekt – niepełnosprawność intelektualna
 2. Przykładowa ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Konspekt integracyjnych zajęć sportowych
 4. Diagnoza widzenia funkcjonalnego – niepełnosprawność złożona
 5. Metoda Marii Montessori źródłem inspiracji w edukacji dzieci najmłodszych
 6. Budowanie pewności siebie
 7. Niepełnosprawność intelektualna
 8. Orientacja przestrzenna – ćwiczenia dla II etapu nauczania
 9. Obserwacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 10. Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 11. Mit wyhamowania dorosłej osoby z autyzmem
 12. Plan pracy wychowawczej 20019/2020 – kształcenie specjalne
 13. Usprawnianie manualne. Program zajęć rewalidacyjnych, niepełnosprawność intelektualna
 14. Ćwiczenia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 15. Formy komunikowania się dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzonym rozwojem mowy
 16. Problemy integracji sensorycznej osób z trudnościami komunikacyjnymi
 17. Edukacja bazalna – Rozwijać siebie i odkrywać świat
 18. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. 6
 19. Program rewalidacji dla ucznia z NI i z autyzmem
 20. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 21. Program rewalidacyjny „Dam radę” skierowany na doskonalenie umiejętności matematycznych…
 22. Rozwój i funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną – ujęcie porównawcze
 23. IPET dla ucznia z NI w stopniu głębokim
 24. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 25. IPET – niepełnosprawność intelektualna i autyzm
 26. Arkusz diagnostyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, I etap edukacyjny w szkole masowej
 27. Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy
 28. IPET – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 29. Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki
 30. Kot w łaty – scenariusz zajęć, autyzm
 31. Program zajęć kształtujących kreatywność w klasach przysposabiających do zawodu
 32. Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki
%d blogerów lubi to: