Zakładki:

REWALIDACJA

IPET

Zagadnienia/ćwiczenia:

 1. Mikołaj – arkusz pracy dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Scenariusz Zabawy Mikołajkowej – niepełnosprawność intelektualna
 3. Ja w grupie – budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby – scenariusz zajęć
 4. Mutyzm
 5. Skuteczna edukacja – składniki
 6. Wyposażenie apteczki – konspekt – niepełnosprawność intelektualna
 7. Przykładowa ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 8. Konspekt integracyjnych zajęć sportowych
 9. Diagnoza widzenia funkcjonalnego – niepełnosprawność złożona
 10. Metoda Marii Montessori źródłem inspiracji w edukacji dzieci najmłodszych
 11. Budowanie pewności siebie
 12. Niepełnosprawność intelektualna
 13. Orientacja przestrzenna – ćwiczenia dla II etapu nauczania
 14. Obserwacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 15. Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 16. Mit wyhamowania dorosłej osoby z autyzmem
 17. Plan pracy wychowawczej 20019/2020 – kształcenie specjalne
 18. Usprawnianie manualne. Program zajęć rewalidacyjnych, niepełnosprawność intelektualna
 19. Ćwiczenia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 20. Formy komunikowania się dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzonym rozwojem mowy
 21. Problemy integracji sensorycznej osób z trudnościami komunikacyjnymi
 22. Edukacja bazalna – Rozwijać siebie i odkrywać świat
 23. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. 6
 24. Program rewalidacji dla ucznia z NI i z autyzmem
 25. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 26. Program rewalidacyjny „Dam radę” skierowany na doskonalenie umiejętności matematycznych…
 27. Rozwój i funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną – ujęcie porównawcze
 28. IPET dla ucznia z NI w stopniu głębokim
 29. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 30. IPET – niepełnosprawność intelektualna i autyzm
 31. Arkusz diagnostyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, I etap edukacyjny w szkole masowej
 32. Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy
 33. IPET – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 34. Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki
 35. Kot w łaty – scenariusz zajęć, autyzm
 36. Program zajęć kształtujących kreatywność w klasach przysposabiających do zawodu
 37. Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki