neuroróżnorodni.com

niepełnosprawność intelektualna umiejętności społeczne rewalidacja emocje edukacja specjalna scenariusze sensoryka ipet arkusze

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zakładki:

REWALIDACJA

IPET

Zagadnienia/ćwiczenia:

 1. Skuteczna edukacja – składniki
 2. Wyposażenie apteczki – konspekt – niepełnosprawność intelektualna
 3. Przykładowa ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 4. Konspekt integracyjnych zajęć sportowych
 5. Diagnoza widzenia funkcjonalnego – niepełnosprawność złożona
 6. Metoda Marii Montessori źródłem inspiracji w edukacji dzieci najmłodszych
 7. Budowanie pewności siebie
 8. Niepełnosprawność intelektualna
 9. Orientacja przestrzenna – ćwiczenia dla II etapu nauczania
 10. Obserwacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 11. Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 12. Mit wyhamowania dorosłej osoby z autyzmem
 13. Plan pracy wychowawczej 20019/2020 – kształcenie specjalne
 14. Usprawnianie manualne. Program zajęć rewalidacyjnych, niepełnosprawność intelektualna
 15. Ćwiczenia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 16. Formy komunikowania się dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzonym rozwojem mowy
 17. Problemy integracji sensorycznej osób z trudnościami komunikacyjnymi
 18. Edukacja bazalna – Rozwijać siebie i odkrywać świat
 19. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. 6
 20. Program rewalidacji dla ucznia z NI i z autyzmem
 21. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 22. Program rewalidacyjny „Dam radę” skierowany na doskonalenie umiejętności matematycznych…
 23. Rozwój i funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną – ujęcie porównawcze
 24. IPET dla ucznia z NI w stopniu głębokim
 25. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 26. IPET – niepełnosprawność intelektualna i autyzm
 27. Arkusz diagnostyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, I etap edukacyjny w szkole masowej
 28. Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy
 29. IPET – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 30. Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki
 31. Kot w łaty – scenariusz zajęć, autyzm
 32. Program zajęć kształtujących kreatywność w klasach przysposabiających do zawodu
 33. Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki
%d blogerów lubi to: