1. Grafomotoryka – ćwiczymy szlaczki
 2. Łączenie kolorów – kierunki, koordynacja, nadgarstek
 3. Kolorowanie kropek – percepcja wzrokowa i umiejętności wzrokowo – ruchowe
 4. Robimy słoiki – wycinanie, kolorowanie, naklejanie – motoryka mała
 5. Papierowe drogi – motoryka, kierunki
 6. Wyklejanie kropek z plasteliny – Ćwiczenia sensoryczno-motoryczne SI
 7. Na łące – Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
 8. Orientacja przestrzenna i kierunkowa – praca dydaktyczno – terapeutyczna
 9. Jak nauczyć dziecko posługiwania się własnymi rękoma Metoda Affolter
 10. Lepienie i chowanie małych zabawek – zabawy sensoryczne
 11. Malarstwo awangardowe – malowanie palcami i nie tylko
 12. Ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawność motoryczną
 13. Propozycje ćwiczeń małej motoryki dziecka
 14. Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 15. Po nitce do kłębka – zabawy i ćwiczenia wspomagające przygotowanie dzieci do pisania
 16. Usprawnianie manualne. Program zajęć rewalidacyjnych, niepełnosprawność intelektualna