Matematyka

Zajęcia, ćwiczenia, lekcje, rewalidacja, kompensacja, wyrównawcze, scenariusze zajęć matematycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  1. Trójkąty – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
  2. Utrwalanie pojęcia liczby – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
  3. Długość – konspekt zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach