Matematyka

Zajęcia, ćwiczenia, lekcje, rewalidacja, kompensacja, wyrównawcze, scenariusze zajęć matematycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  1. Kodowanie – scenariusze zajęć
  2. Trójkąty – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
  3. Utrwalanie pojęcia liczby – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
  4. Długość – konspekt zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach