1. Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 2. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
 3. Zachęcanie do kreatywnego i logicznego myślenia dzieci ze spektrum autyzmu
 4. Strategia wydawania skutecznych poleceń
 5. Dasher – Pisanie oczami
 6. Trudności w przetwarzaniu informacji dźwiękowych
 7. Konwersacja, ocena – lista kontrolna
 8. Konwersacja – poziom średnio-zaawansowany
 9. Mowa: Czego tu brakuje? – zabawy sensoryczne
 10. Scenariusz zabawy w Tak-Nie, rewalidacja
 11. Sprawność językowa osób niepełnosprawnych intelektualnie – studium przypadku
 12. Formy komunikowania się dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzonym rozwojem mowy
 13. Dysleksja a problemy z komunikacją
 14. Utrwalamy poprawną wymowę głoski „sz” – scenariusz zajęć logopedycznych
 15. Indywidualne zajęcia logopedyczne dla ucznia z jednostronnym niedosłuchem
 16. Uszy do… scenariusz zajęć profilaktycznych dla dzieci 5/6 letnich
 17. Komunikacja funkcjonalna – Program dla dzieci, które nie potrafią komunikować się za pomocą
 18. Rymowanki – zabawa logopedyczna
 19. Bajeczki logopedyczne
 20. Scenariusz zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej dla dzieci 2, 3 letnich
 21. Terapia mowy w spektrum autyzmu