1. Zachęcanie do kreatywnego i logicznego myślenia dzieci ze spektrum autyzmu
 2. Strategia wydawania skutecznych poleceń
 3. Dasher – Pisanie oczami
 4. Trudności w przetwarzaniu informacji dźwiękowych
 5. Konwersacja, ocena – lista kontrolna
 6. Konwersacja – poziom średnio-zaawansowany
 7. Mowa: Czego tu brakuje? – zabawy sensoryczne
 8. Scenariusz zabawy w Tak-Nie, rewalidacja
 9. Sprawność językowa osób niepełnosprawnych intelektualnie – studium przypadku
 10. Formy komunikowania się dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzonym rozwojem mowy
 11. Dysleksja a problemy z komunikacją
 12. Utrwalamy poprawną wymowę głoski „sz” – scenariusz zajęć logopedycznych
 13. Indywidualne zajęcia logopedyczne dla ucznia z jednostronnym niedosłuchem
 14. Uszy do… scenariusz zajęć profilaktycznych dla dzieci 5/6 letnich
 15. Komunikacja funkcjonalna – Program dla dzieci, które nie potrafią komunikować się za pomocą
 16. Rymowanki – zabawa logopedyczna
 17. Bajeczki logopedyczne
 18. Scenariusz zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej dla dzieci 2, 3 letnich
 19. Terapia mowy w spektrum autyzmu
 20. Program zachęcający do komunikacji