1. Przykładowy IPET dla ucznia ze spektrum autyzmu
 2. Przykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 3. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka z niepełnosprawnością ruchową
 4. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia – niepełnosprawność ruchowa
 5. Program edukacyjno – terapeutyczny dziecka z mutyzmem wybiórczym
 6. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 7. Opinia nauczyciela o dziecku z nietypowym zachowaniem
 8. IPET – język angielski szkoła podstawowa
 9. Opinia wychowawcy o uczniu
 10. IPET dla dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego
 11. IPET dla ucznia niedosłyszącego
 12. Analiza przypadku edukacyjnego dziecka z afazją
 13. Przykładowy IPET – zespół wad rozwojowych
 14. Arkusz WOPFU
 15. Wzór IPET