1. Przykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
  2. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka z niepełnosprawnością ruchową
  3. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia – niepełnosprawność ruchowa
  4. Program edukacyjno – terapeutyczny dziecka z mutyzmem wybiórczym
  5. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  6. Opinia nauczyciela o dziecku z nietypowym zachowaniem
  7. IPET – język angielski szkoła podstawowa
  8. Opinia wychowawcy o uczniu
  9. IPET dla dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego
  10. IPET dla ucznia niedosłyszącego
  11. Analiza przypadku edukacyjnego dziecka z afazją
  12. Przykładowy IPET – zespół wad rozwojowych
  13. Arkusz WOPFU
  14. Wzór IPET