1. Przykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 2. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka z niepełnosprawnością ruchową
 3. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia – niepełnosprawność ruchowa
 4. Program edukacyjno – terapeutyczny dziecka z mutyzmem wybiórczym
 5. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 6. Opinia nauczyciela o dziecku z nietypowym zachowaniem
 7. IPET – język angielski szkoła podstawowa
 8. Opinia wychowawcy o uczniu
 9. IPET dla dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego
 10. IPET dla ucznia niedosłyszącego
 11. Analiza przypadku edukacyjnego dziecka z afazją
 12. Przykładowy IPET – zespół wad rozwojowych
 13. Arkusz WOPFU
 14. Wzór IPET