W zakładce artykuły, ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające integrację sensoryczną małych i dużych dzieci.

 1. Orientuję się w otoczeniu. Potrafię powiedzieć co jest po mojej lewej… scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 2. Orientacja przestrzenna – scenariusze zajęć
 3. Od stóp do głów – zabawy i ćwiczenia sprzyjające orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej
 4. Zabawa z gazetami – koordynacja wzrokowo – ruchowa, scenariusz zajęć
 5. Usprawnianie procesów uwagi i koncentracji oraz percepcji słuchowej – scenariusz zajęć
 6. Słyszeć, widzieć, ruszyć – zabawy sensoryczne SI
 7. Autyzm – stosowanie najlepszych strategii sensorycznych
 8. Tor przeszkód – planowanie motoryczne, przyimki
 9. Przejażdżka na kocu – zabawa sensoryczna SI
 10. Sensoryczne podchody – wszystkie układy i zmysły – zabawy rewalidacyjne
 11. Bujający się żuraw – równowaga – zabawa sensoryczna
 12. Radzenie sobie z zachowaniami autostymulacyjnymi
 13. Celny strumień – zabawy sensoryczne z wężem ogrodowym
 14. Wykorzystanie łazienki do stymulacji sensorycznej – SI
 15. Linia montażowa – zabawa sensoryczna
 16. Chuchanie i dmuchanie – zabawy sensoryczno-logopedyczne
 17. Mowa: Czego tu brakuje? – zabawy sensoryczne
 18. Zabawy domowe z zakresu metody Integracji Sensorycznej SI
 19. Gotowanie – zabawa sensoryczna
 20. Taniec z papierowymi talerzami w takt Mozarta – zabawa sensoryczna
 21. Zabawy z wodą – scenariusz aktywności sensorycznych
 22. W dotykowej spiżarni – zabawa sensoryczna
 23. Jak to pachnie? – Prosta zabawa sensoryczna
 24. Zajęcia rozwijające zmysł dotyku we wczesnym wspomaganiu
 25. Pozycja ciała – zmysł proprioceptywny – sensoryka
 26. Dziecko z niepewnością grawitacyjną
 27. Zabawy sensoryczne: Skarby w ryżu
 28. Odprężenie mózgu – relaksacja
 29. Ocena procesów integracji sensorycznej
 30. Problemy integracji sensorycznej osób z trudnościami komunikacyjnymi
 31. Zachowania autostymulacyjne w autyzmie – stimowanie
 32. Polowanie na niedźwiedzie – koordynacja, integracja sensoryczna
 33. Sensoryka jako forma pracy nad koordynacją dziecka w wieku przedszkolnym
 34. Ćwiczenia percepcji czuciowej
 35. Ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 36. Odkrywam świat z magicznym dywanem. Innowacja pedagogiczna
 37. Narzędzia uwalniające nadmiar energii
 38. Żołędzie i szczypce – zabawy jesienne
 39. Klamerkowe wyścigi – motoryka mała
 40. Dotyk, konsystencja – zabawa sensoryczna

fot. sylwiaiwan.com