W zakładce artykuły, ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające integrację sensoryczną małych i dużych dzieci.

 1. Usprawnianie procesów uwagi i koncentracji oraz percepcji słuchowej – scenariusz zajęć
 2. Słyszeć, widzieć, ruszyć – zabawy sensoryczne SI
 3. Autyzm – stosowanie najlepszych strategii sensorycznych
 4. Tor przeszkód – planowanie motoryczne, przyimki
 5. Przejażdżka na kocu – zabawa sensoryczna SI
 6. Sensoryczne podchody – wszystkie układy i zmysły – zabawy rewalidacyjne
 7. Bujający się żuraw – równowaga – zabawa sensoryczna
 8. Radzenie sobie z zachowaniami autostymulacyjnymi
 9. Celny strumień – zabawy sensoryczne z wężem ogrodowym
 10. Wykorzystanie łazienki do stymulacji sensorycznej – SI
 11. Linia montażowa – zabawa sensoryczna
 12. Chuchanie i dmuchanie – zabawy sensoryczno-logopedyczne
 13. Mowa: Czego tu brakuje? – zabawy sensoryczne
 14. Zabawy domowe z zakresu metody Integracji Sensorycznej SI
 15. Gotowanie – zabawa sensoryczna
 16. Taniec z papierowymi talerzami w takt Mozarta – zabawa sensoryczna
 17. Zabawy z wodą – scenariusz aktywności sensorycznych
 18. W dotykowej spiżarni – zabawa sensoryczna
 19. Jak to pachnie? – Prosta zabawa sensoryczna
 20. Zajęcia rozwijające zmysł dotyku we wczesnym wspomaganiu
 21. Pozycja ciała – zmysł proprioceptywny – sensoryka
 22. Dziecko z niepewnością grawitacyjną
 23. Zabawy sensoryczne: Skarby w ryżu
 24. Odprężenie mózgu – relaksacja
 25. Ocena procesów integracji sensorycznej
 26. Problemy integracji sensorycznej osób z trudnościami komunikacyjnymi
 27. Zachowania autostymulacyjne w autyzmie – stimowanie
 28. Polowanie na niedźwiedzie – koordynacja, integracja sensoryczna
 29. Sensoryka jako forma pracy nad koordynacją dziecka w wieku przedszkolnym
 30. Ćwiczenia percepcji czuciowej
 31. Ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 32. Odkrywam świat z magicznym dywanem. Innowacja pedagogiczna
 33. Narzędzia uwalniające nadmiar energii
 34. Żołędzie i szczypce – zabawy jesienne
 35. Klamerkowe wyścigi – motoryka mała
 36. Dotyk, konsystencja – zabawa sensoryczna
 37. Ćwiczenia percepcji czuciowej

fot. sylwiaiwan.com