1. Nasze emocje – scenariusz dla dzieci 4, 5 letnich
 2. Poznajmy się lepiej – moje emocje
 3. Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych – poznaję i nazywam uczucia
 4. Jaki jestem? – scenariusz zajęć w przedszkolu
 5. Moja złość, emocje – scenariusz zajęć
 6. Czarownica jest zła, emocje – scenariusz zajęć
 7. Czy szczęściem można się zarazić? – Scenariusz zajęć
 8. Czego się boimy? – Emocje, scenariusz zajęć
 9. Uczeń z zespołem Aspergera – scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych
 10. Dzień życzliwości – scenariusz zajęć
 11. Dzień Życzliwości – scenariusz zajęć – lekcja
 12. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne – niepełnosprawność intelektualna
 13. Zawody w wymyślaniu sposobów na radzenie sobie ze złością
 14. Kołysząca się łódź – zabawa relaksacyjna – stres, lęk, samokontrola
 15. Uczucia i emocje, czyli co czujemy – konspekt zajęć z elementami głośnego czytania
 16. W krainie życzliwości – wdrażanie i nazywanie emocji
 17. Wyrażamy emocje podczas zabaw. Scenariusz zajęć
 18. Porozmawiajmy o emocjach – scenariusz zajęć
 19. Emocje – rozpoznajemy twarze, zabawa integracyjna
 20. Kodeks złości – techniki radzenia sobie ze złością
 21. Program „Nasze emocje”dla dzieci pięcioletnich
 22. Analiza przypadku – uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi w klasie I Szkoły Podstawowej
 23. Moja wewnętrzna pogoda – emocje, nastrój
 24. Wydmuchane smuteczki – zabawa, emocje
 25. Emocje – scenariusz zajęć
 26. Wybuchy złości – co robić w chwilach eskalacji