1. Czy szczęściem można się zarazić? – Scenariusz zajęć
 2. Czego się boimy? – Emocje, scenariusz zajęć
 3. Uczeń z zespołem Aspergera – scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych
 4. Dzień życzliwości – scenariusz zajęć
 5. Dzień Życzliwości – scenariusz zajęć – lekcja
 6. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne – niepełnosprawność intelektualna
 7. Zawody w wymyślaniu sposobów na radzenie sobie ze złością
 8. Kołysząca się łódź – zabawa relaksacyjna – stres, lęk, samokontrola
 9. Uczucia i emocje, czyli co czujemy – konspekt zajęć z elementami głośnego czytania
 10. W krainie życzliwości – wdrażanie i nazywanie emocji
 11. Wyrażamy emocje podczas zabaw. Scenariusz zajęć
 12. Porozmawiajmy o emocjach – scenariusz zajęć
 13. Emocje – rozpoznajemy twarze, zabawa integracyjna
 14. Kodeks złości – techniki radzenia sobie ze złością
 15. Program „Nasze emocje”dla dzieci pięcioletnich
 16. Rozpoznawanie i wyrażanie emocji. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
 17. Analiza przypadku – uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi w klasie I Szkoły Podstawowej
 18. Moja wewnętrzna pogoda – emocje, nastrój
 19. Wydmuchane smuteczki – zabawa, emocje
 20. Emocje – scenariusz zajęć
 21. Wybuchy złości – co robić w chwilach eskalacji