1. Nasze emocje – scenariusz dla dzieci 4, 5 letnich
 2. Poznajmy się lepiej – moje emocje
 3. Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych – poznaję i nazywam uczucia
 4. Moja złość, emocje – scenariusz zajęć
 5. Czarownica jest zła, emocje – scenariusz zajęć
 6. Czy szczęściem można się zarazić? – Scenariusz zajęć
 7. Czego się boimy? – Emocje, scenariusz zajęć
 8. Uczeń z zespołem Aspergera – scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych
 9. Dzień życzliwości – scenariusz zajęć
 10. Dzień Życzliwości – scenariusz zajęć – lekcja
 11. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne – niepełnosprawność intelektualna
 12. Zawody w wymyślaniu sposobów na radzenie sobie ze złością
 13. Kołysząca się łódź – zabawa relaksacyjna – stres, lęk, samokontrola
 14. Uczucia i emocje, czyli co czujemy – konspekt zajęć z elementami głośnego czytania
 15. W krainie życzliwości – wdrażanie i nazywanie emocji
 16. Wyrażamy emocje podczas zabaw. Scenariusz zajęć
 17. Porozmawiajmy o emocjach – scenariusz zajęć
 18. Emocje – rozpoznajemy twarze, zabawa integracyjna
 19. Kodeks złości – techniki radzenia sobie ze złością
 20. Program „Nasze emocje”dla dzieci pięcioletnich
 21. Analiza przypadku – uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi w klasie I Szkoły Podstawowej
 22. Moja wewnętrzna pogoda – emocje, nastrój
 23. Wydmuchane smuteczki – zabawa, emocje
 24. Wybuchy złości – co robić w chwilach eskalacji