Dysleksja zajęcia rewalidacyjne programy ćwiczenia

Zakładka: Arkusze, karty pracy, materiały dla uczniów z różnymi trudnościami

 1. Usprawnianie obustronnej koordynacji ciała – scenariusz, dysleksja
 2. Nauka czytania ze zrozumieniem – dysleksja
 3. Dysleksja, biegłość, symbol i plastelina
 4. Program pracy z uczniem dyslektycznym – szkoła podstawowa
 5. Dyskalkulia – wskazówki do pracy z uczniem
 6. Kinezjologia Edukacyjna Dennisona
 7. Dysleksja a problemy z komunikacją
 8. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych J. polski
 9. Scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla ucznia z dysleksją
 10. Róża – arkusz pracy dla dzieci z uwagą
 11. Dysleksja – korzystanie z posiadanej wiedzy, rewalidacja
 12. Metoda małych kroków – dysleksja
 13. Percepcja wzrokowa – spostrzeganie – dysleksja
 14. Program analizy i syntezy słuchowej