Dysleksja zajęcia rewalidacyjne programy ćwiczenia

Zakładka: Arkusze, karty pracy, materiały dla uczniów z różnymi trudnościami

 1. Dysleksja – trudności na lekcji
 2. Usprawnianie obustronnej koordynacji ciała – scenariusz, dysleksja
 3. Nauka czytania ze zrozumieniem – dysleksja
 4. Dysleksja, biegłość, symbol i plastelina
 5. Program pracy z uczniem dyslektycznym – szkoła podstawowa
 6. Dyskalkulia – wskazówki do pracy z uczniem
 7. Kinezjologia Edukacyjna Dennisona
 8. Dysleksja a problemy z komunikacją
 9. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych J. polski
 10. Scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla ucznia z dysleksją
 11. Róża – arkusz pracy dla dzieci z uwagą
 12. Dysleksja – korzystanie z posiadanej wiedzy, rewalidacja
 13. Metoda małych kroków – dysleksja
 14. Percepcja wzrokowa – spostrzeganie – dysleksja
 15. Program analizy i syntezy słuchowej