Wypowiedzi ustne – uczeń z niepełnosprawnością intelektualną

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne przedmioty JĘZYK POLSKI Mówienie Zakres trudności: Wypowiedzi ustne Symptomy zaburzeń Trudności w: uczeniu się i korzystaniu wiedzy przekazywanej metodą werbalną, typu: pogadanka, rozmowa, wykład, dyskusja;zapamiętywaniu, rozumieniu, przyswajaniu złożonych … Czytaj dalej Wypowiedzi ustne – uczeń z niepełnosprawnością intelektualną