Wyodrębnianie własnej osoby w grupie

Cele: różnicowanie płci na męską i żeńską;wyodrębnienie własnej osoby spośród grupy;zapoznanie z typowymi atrybutami danej płci (spodnie, korale);zapoznanie z zainteresowaniami typowymi dla danej płci. Dla: uczniów/młodzieży z autyzmem, zaburzeniami pokrewnymi a także uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Środki dydaktyczne: piktogramy (chłopiec, dziewczynka);obrazki (piłka, komputer, kosmetyki, lalka, czasopisma);wycinki z gazet dowolnie wybranych kobiet i mężczyzn;konkretne przedmioty dopasowane do … Czytaj dalej Wyodrębnianie własnej osoby w grupie