WOPFU – Arkusz wielospecjalistycznej oceny ucznia

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko: XXXKlasa: IIRozpoznanie: niepełnosprawność ruchowa (zanik mięśni)Data sporządzenia: Pobierz cały dokument W opracowaniu wykorzystano wzór arkusza opracowanego przez WODN w Sieradzu. Został on zmodyfikowany i dostosowany do własnych potrzeb. źródło: edukacja-specjalna.pl